Ambulanssjukvårdare

Skövde Yrkeshögskola
Regementsgatan 7
541 83 Skövde
Telefon: 0500 – 49 80 00
E-post: vuxenutbildningen@skovde.se
BESÖK SKOLANS HEMSIDA HÄR!

Utbildningslängd: 200 yrkeshögskolepoäng = 2 terminer
Studietakt: Heltid, 100 %
Studieform: Bunden utbildning. Utbildningsort: Skövde
Studiefinansiering: Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN

Ambulanssjukvårdare
För dig som vill arbeta inom ambulanssjukvården!

Yrkeshögskoleutbildningen Ambulanssjukvårdare är en eftergymnasial vidareutbildning för dig som är undersköterska. Utbildningen har tagits fram och bedrivs i nära samarbete med ambulanssjukvården i Västra Götaland. Ambulanssjukvårdare arbetar i team med ambulanssjuksköterskor.
Efterfrågan på yrkesrollen ökar, särskilt stor är den i Västra Götaland, Jönköping, Värmland, Skåne och Stockholm. Du blir en efterfrågad resurs!

Utbildningen ger efterfrågad kompetens
Utbildningen ger dig förutsättningar att kunna fungera som en kvalificerad resurs inom svensk ambulanssjukvård. Utbildningen ger kompetens för att på ett säkert sätt kunna framföra ambulans vid vanlig körning och utryckningskörning.
Den ger dessutom kunskap om ambulanssjukvårdens kommunikationsutrustning och träning i att samarbeta i ambulansteamet och med övriga instanser/ myndigheter i samhället.
Som ambulanssjukvårdare deltar du i teamarbetet tillsammans med ambulanssjuksköterskan eller annan medicinsk personal i prehospital akutsjukvård och
fungerar som en viktig resurs i katastrofmedicinska situationer. Du tränas i att använda medicin- och ambulansteknisk utrustning utifrån gällande lagar och förordningar.
LÄS MER HÄR!

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här