Bergagymnasiet – kommunal skola

Verkstadsvägen 1
241 38 Eslöv
Tel: 0413-622 65
E-post: info.bergagymnasiet@eslov.se
BESÖK SKOLANS HEMSIDA HÄR!

Vård- och omsorgsprogrammet

På vår lärlingsutbildning lär du dig hur människor fungerar och vilka behov av vård och omsorg som vi människor kan ha.

Utbildningen ger dig också kunskap om hur kroppen är uppbyggd och hur sjukdomar kan förebyggas och behandlas. Du studerar både på Bergagymnasiet och på en arbetsplats i nära anslutning till skolan. Växlingen mellan arbetsplatsen och skolan är utvecklande och ger dig stora möjligheter att få arbete direkt efter gymnasiet.

Vad innebär lärlingsutbildning?

 • Du erbjuds en alternativ väg att studera inom ett yrkesprogram.
 • Du lär dig dina yrkesämnen på arbetsplatsen.
 • Minst 50 procent av din utbildning förläggs till en eller flera arbetsplatser.
 • Du studerar både på skolan (två dagar) och arbetsplatsen (tre dagar).
 • Du läser gymnasiegemensamma ämnen i en lärlingsklass på Bergagymnasiet.

APL –Arbetsplatsförlagt lärande

Minst halva studietiden förläggs till arbetsplatsen. Du gör din APL på olika arbetsplatser och får erfarenhet inom olika områden. Du får en handledare på arbetsplatsen och följer denne i arbetet. Det är hon/han som lär dig yrket. En yrkeslärare från skolan besöker dig och ansvarar för utbildningen. Handledarna är utbildade för sin uppgift via handledarutbildningen inom ramen för vård- och omsorgscollege.

Varför lärlingsutbildning?

 • Du vet vad du vill bli i framtiden.
 • Du vill lära dig ett yrke praktiskt – i verkligheten.
 • Du ökar dina chanser att få jobb direkt efter gymnasiet.

Framtidsutsikter

 • Du kan gå direkt ut på arbetsmarknaden.
 • Du har goda chanser att arbeta på lov och helger redan under utbildningen.
 • Vård- och omsorgsprogrammet ger en utmärkt grund för vidare studier till bland annat sjuksköterska, fysioterapeut, socionom eller andra yrken inom vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege (VO-College) innebär att utbildningsanordnare och arbetslivet samverkar.

Vård- och omsorgsprogrammet är certifierat Vård- och omsorgscollege. Det innebär en modern och kvalitetssäkrad utbildning där du får kompetens att möta det senaste som händer inom ditt kommande verksamhetsområde.

Som elev på vård- och omsorgscollege får du:

 • Nära koppling till ditt yrkesområde i form av kontaktarbetsplatser
 • Möjlighet att läsa fler gymnasieämnen och gymnasiepoäng
 • Samverkan med arbetslivet
 • Möjlighet att vara med och påverka upplägg och innehåll
 • En modern utbildning som motsvarar arbetslivets krav
 • Goda förutsättningar för arbete efter avslutad utbildning
 • God grund för vidare studier

  /information kopierad från Bergagymnasiets hemsida

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här