Ambulanssjukvårdare

Ambulanssjukvård är den sjukvård som bedrivs på hämtplats (i hemmet, arbetsplatsen, olycksplats etc.) samt i en ambulans under transporten till sjukhus. Som ambulanssjukvårdare är man en del av ett team som tar hand om personer...
annons1

ASIH – Avancerad sjukvård i hemmet

Det är en vårdform som gör det möjligt att erhålla medicinskt kvalificerad vård i det egna hemmet istället för att vara inlagd på sjukhus. Man kan t.ex. ge smärtlindring och intravenöst dropp, sköta medicinsk...

Barnmorskemottagning

På en barnmorskemottagning ges vård under och efter graviditet samt stöd inför att bli förälder. Man kan också få råd om vilket preventivmedel som är lämpligt samt testa sig för könssjukdomar. Arbetsuppgifter kan vara sedvanliga uppgifter...

Bemanningsenhet

Arbetar mot hela äldreomsorgen och blir bokad av Bemanningsplanerare allt eftersom verksamheterna beställer ett personalbehov. Det innebär att man kan vara en dag på ett Vård och Omsorgsboende och nästa dag i hemtjänst eller...

Boendestödjare

Som Boendestödjare ska man hjälpa och stötta för att hitta en nivå där det känns meningsfullt, t.ex. att komma igång o jobba. Man hjälper till i kontakten med myndigheter, komma ut på promenader, att...

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet och liknande sysselsättning syftar till att ge personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning något intressant och meningsfullt att göra på dagarna. Daglig verksamhet kan också vara en del i en plan...

INSPIRATION!

Alla dessa journalgrodor!

Då var det dags igen! När stressen slår till så kan det gå lite galet - även i journalskrivandet!

Var kan man jobba som USKA?