Daglig verksamhet

Foto: Tomas Magnusson

Daglig verksamhet och liknande sysselsättning syftar till att ge personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning något intressant och meningsfullt att göra på dagarna. Daglig verksamhet kan också vara en del i en plan för att öka en persons möjligheter att få ett arbete.

Innehållet i daglig verksamhet kan variera från mer öppen social samvaro till mer strukturerad sysselsättning. Den öppna verksamheten, så kallade träfflokaler, erbjuder social samvaro under mer kravlösa former. I dagverksamheten med strukturerade aktiviteter finns förväntade krav på den enskilde att delta i vissa moment under överenskomna tider, eller sysselsättning under mer arbetsliknande former.
Målet är att utifrån aktivitet och gemenskap skapa förutsättningar för individuellt växande.

Tillbaka till samtliga yrken – klicka här!

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här