Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska

Campus Skellefteå
0910-735000
campusutveckling@skelleftea.se
BESÖK SKOLANS HEMSIDA HÄR!

Spetsutbildning på distans

Distansutbildning, 50% studietakt, två år. Totalt nio samlingsveckor i Skellefteå. Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetsgivare inom yrkesområdet. Det garanterar att innehållet är det rätta och att yrkeskompetensen är eftertraktad på arbetsmarknaden.

Utbildningen omfattar 200 yrkeshögskolepoäng. Den genomförs på distans men med en till tre obligatoriska samlingsveckor per termin, vilket gör det möjligt att kombinera arbete med studierna. Utbildningen motsvarar halvtidsstudier under fyra terminer.

Samlingsveckorna är förlagda på Campus i Skellefteå med undervisning, studiebesök och föreläsningar måndag-fredag. Övriga veckor arbetar du självständigt eller i grupp med datorn som arbetsyta och kontaktlänk mellan kursdeltagare och lärare. Lärande i arbete, LIA, utgör 40 poäng uppdelat på två stycken fyraveckorsperioder. LIA är handledarledda studieveckor som genomförs ute på arbetsplatser.

Arbetsmarknad
Arbetsområden efter utbildningen ligger inom geriatrik, äldrepsykiatri, rehabilitering, handikappomsorg och äldreomsorg. Även inom akutmottagningar, medicin- och ortopedavdelningar kommer denna kompetens att efterfrågas.

Framtidens vård- och omsorg har ett stort behov av personal med specialistkompetens på alla nivåer. Utbildningen ger en fördjupad yrkeskompetens för att arbeta i team inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom/psykisk ohälsa hos äldre.

Utbildningen ger också möjligheter att fungera som handledare för personal och stöd till anhöriga. Efter utbildningen kan du även arbeta med utvecklingsfrågor och kvalitetsarbete inom området.

Den studerande ska efter fullgjord utbildning kunna…

  • planera, genomföra och utvärdera kvalificerad vård och omsorg vid demenssjukdom
  • medverka i utvecklingen av personcentrerad omvårdnad där bemötande och kommunikation har en central roll
  • förstå och medverka i arbetsformer som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet
  • självständigt och i samverkan med andra, kunna se och bemöta den demenssjukes symtom, besvär och behov
  • samverka med anhöriga
  • medverka i palliativ vård
  • fungera som handledare

Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen: Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska inom vård och omsorg

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här