Demensspecialiserad undersköterska

Skövde Yrkeshögskola
Regementsgatan 7
541 83 Skövde
Telefon: 0500 – 49 80 00
E-post: vuxenutbildningen@skovde.se
BESÖK SKOLANS HEMSIDA HÄR!

Vill du vara med och utveckla vård och omsorg för personer med demenssjukdom?

Skövde Yrkeshögskolas utbildning Demensspecialiserad undersköterska är en uppskattad vidareutbildning för vård- och omsorgspersonal. Utbildningen ger fördjupad yrkeskompetens inom demensområdet. Utbildningen sker på halvfart distans.

Kunskaper
I utbildningen får du kunskaper om olika demenssjukdomar och dess konsekvenser för individ, familj och samhälle. Du fördjupar dig i vilket stöd och vilka insatser som kan ges utifrån gällande lagstiftning, aktuella föreskrifter, nationella riktlinjer och kvalitetsregister. Etiska begrepp och värdegrundsfrågor för värdigt liv och välbefinnande samt hemmets betydelse för personer med demenssjukdom är andra kunskapsområden som tas upp i utbildningen.

Färdigheter
Du kommer utveckla färdigheter i att utföra och utvärdera personcentrerad vård och omsorg samt att möta och kommunicera med personer med beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom. Det är viktigt att du kan ta in, förmedla och använda dig av ny information för kvalitet och utveckling inom demensområdet.

Kompetenser
Efter avslutad utbildning ska du kunna utgå från ett personcentrerat förhållningssätt i mötet med personen med demenssjukdom. Du ska kunna fungera som en resursperson för arbetskamrater, personen med demenssjukdom och anhöriga. Du ska kunna medverka i utvecklings- och kvalitetsarbete inom demensområdet.

Studieform
Utbildningen bedrivs på halvfart distans, med totalt nio närträffar. Varje närträff omfattar två dagar i följd och kan till exempel innehålla föreläsningar och gruppdiskussioner. Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via en lärplattform. Du är en aktiv och synlig deltagare på lärplattformen varje vecka. I utbildningen används distansöverbryggande verktyg som till exempel diskussionsforum, e-post, videokonferens och film.

Webbaserad utbildning
Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (ej surfplatta) med kamera, mikrofon och internet.

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här