Falkenbergs gymnasieskola – kommunal skola

Nyhems plan 2
311 35 Falkenberg
Tel: 0346–88 64 90
E-post: gymnasieskolan@falkenberg.se
BESÖK SKOLANS HEMSIDA HÄR!

Vård- och omsorgsprogrammet
Vill du arbeta inom hälso- och sjukvården? Här får du kunskap om att bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina resurser. På programmet får du yrkeskunskap om vård, omvårdnad och omsorg samt kunskaper om hälsa, ohälsa, medicin, psykiatri och funktionsnedsättning. Du får också lära dig betydelsen av bemötande i kontakten och den dagliga omvårdnaden av människor.

Allmänt om programmet
Utbildningen utgår från en människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande. Du ges möjlighet att utveckla din förmåga att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, kommunicera med respekt för individens integritet och ge människor möjlighet till delaktighet och inflytande. Du lär dig att förstå människors olika behov och förutsättningar.

Studier inom de programspecifika kurserna kommer ske tillsammans med studenter från vuxenutbildningen. De gymnasiegemensamma ämnen kommer du att läsa tillsammans med elever från något av våra övriga yrkesprogram. Utbildningen kommer vara profilerad mot äldreomsorgen.

Under dina studier på programmet kommer du lära dig att identifiera, analysera och ta initiativ till att lösa problem i olika vård- och omsorgssituationer. Utbildningen kommer utveckla din förmåga till initiativförmåga och kvalitetsmedvetenhet. Du får också utveckla dina färdigheter i att använda IT som arbetsredskap i skolan och arbetslivet. Utbildningen ska också ge dig möjligheter till fördjupade studier i engelska.

Under utbildningstiden kommer du att ha 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande). I samband med det ges du möjlighet att få en inblick i arbetslivet samt praktiskt förankra det du lärt dig teoretiskt. Den APL-period som genomförs inom ramen för kursen Akutsjukvård och är förlagd vid sjukhuset i Varberg.

Vidare studier och exempel på arbetsområden
Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram, men inom programmet ges möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier.

Efter examen från programmet ska du ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Du blir anställningsbar som undersköterska och kommer kunna arbeta inom en rad olika verksamheter i såväl kommunal och regional regi eller i privat regi.

Du som elev på vård- och omsorgsprogrammet har garanterat minst fyra veckors sommarjobb inom kommunal äldreomsorg. Detta gäller från året man fyller 18 år och godkända betyg i karaktärsämnena.
/information kopierad från Falkenberg gymnasieskolas hemsida.

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här