Jämtlands gymnasium Bräcke

Västra Kungsvägen 3
4
840 60 Bräcke
Tel: 010-490 26 30
E-post: bracke@jgy.se
BESÖK SKOLANS HEMSIDA HÄR!

Vård- & omsorgs­programmet (VO)

En sak är helt säker – det kommer att behövas vårdspecialister så länge det finns människor. Vård- och omsorgsprogrammet ger dig en undersköterskeexamen. En bra grund för arbete direkt eller för att gå vidare till sjuksköterskeutbildningen på universitetet.

”För dig som vill ta hand om människor”

Vård- och omsorgsprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av människors hälsa och vill lära dig mer om arbete inom vård och omsorg. Under utbildningen är minst 15 veckor av studietiden arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får praktisk erfarenhet ute i verksamheter som äldreomsorg, gruppboenden, hemtjänst, sjukhuset och primärvården.
Ämnet sjukvård är tvärvetenskapligt och innehåller inslag från olika kunskapsområden som vårdvetenskap, pedagogik, medicin och etik. Ämnet behandlar vård och omsorgsarbete främst inom hälso- och sjukvård. Denna kurs ingår i alla profiler som du kan välja inför årskurs tre.
OBS! Inom alla profiler har du möjlighet att välja till kurser som ger dig högskolebehörighet till t.ex. sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Det finns också möjlighet att söka programmet som lärlingsutbildning. Läs mer på www.jgy.se/larling.

Avancerad hemsjukvård/sjukvård

Här får du kunskap om äldres hälsa, det normala åldrandet samt de vanligaste sjukdomstillstånden. Du får inblick i hur patienter vårdas i hemmet med avancerad teknologi. Även inblick i den palliativa vården. Du utvecklar din kunskap i bemötande/kommunikation med äldre och hur fysisk aktivitet, kulturell och estetisk livsmiljö påverkar livskvaliten hos den äldre. Arbetet sker i stor utsträckning i samarbete med vårdtagare och anhöriga.
Exempel på yrken: Hemtjänst, hospice-enheter (vård i livets slut), särskilda boenden, hälsocentraler

Läses vid: Wargentin

Barn- och ungdomssjukvård

Här får du kunskap om barnets utveckling och vård av barn och ungdomar. Du får utveckla din förståelse för hur samspelet mellan familj/närstående påverkas vid för tidigt födda barn, barn/ungdomars sjukdomar och olika barn med funktionshinder.
Exempel på yrken: Arbete på barn och prematuravdelning och elevhem för funktionshindrade/utvecklingsstörda.

Läses vid: Wargentin

Lärling Äldreomsorg

Här får du lära dig ett yrke och studera både på skolan och i arbetslivet samtidigt. Minst hälften av din gymnasietid gör du på företag där du har en egen handledare. Du träffar din yrkeslärare och mentor på skolan och vid deras besök ute på arbetsplatsen. Givetvis kan du även välja kurser för behörighet till högskolan. Du planerar tillsammans med skolan och företaget din gymnasieutbildning.

Läses vid: Bräcke och Bispgården

Psykiatri

Här får du kunskap om arbete med patienter och brukare med olika psykiska funktionsnedsättningar och psykiska sjukdomstillstånd. Ämnet psykiatri bygger på medicinsk vetenskap, vårdpedagogik och socialt arbete.
Exempel på yrken: Skötare, boendehandledare, personlig assistent.

Läses vid: Wargentin

Räddningstjänst

Här får du en grund för fortsatt utbildning om du vill arbeta inom räddningstjänst, ambulanssjukvård och polis. Teori och praktik varvas med tonvikt på att skapa en handlingsberedskap i olika situationer.
Exempel på yrken: Arbete inom sjukvården, och förberedelse för kommande studier inom denna inriktning ex. Räddningsskolan Sandö.

Läses vid: Wargentin

Nyhet på Vård- och omsorgsprogrammet
Jämtlands gymnasium och Räddningstjänsten Jämtland har utvecklat sitt samarbete och erbjuder nu en unik möjlighet för dig att få en breddad utbildning. Du kan bli både undersköterska och certifierad deltidsbrandman.Utbildningen till deltidsbrandman genomförs inom ramen för räddningstjänstinriktningen i åk3 enligt ett särskilt upplägg.För att få certifikatet och bli anställningsbar som deltidsbrandman krävs godkänt i de moment som ingår i den utbildningen, inklusive fystester.

OBS! Profilerna startar om det finns tillräckligt med sökande.

Komplettera för högskolebehörighet

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier.  Du behöver då läsa ytterligare en kurs i svenska eller svenska som andraspråk samt en kurs i engelska. Dessa kurser erbjuds som individuellt val.

Prata gärna med din studie- och yrkesvägledare om du vill uppnå behörighet för högskolestudier.

/information kopierad från Jämtlands gymnasium Bräckes hemsida

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här