Karlfeldtgymnasiet – kommunal skola

Frejgatan 1
774 81 Avesta
Tel: 0226 – 64 53 13
Mail: karlfeldtgymnasiet@alvesta.se
BESÖK SKOLANS HEMSIDA HÄR!

Vård- och omsorgsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet (VO) passar för dig som tycker om att arbeta med människor och vill jobba inom bland annat hälso- och sjukvård, psykiatri eller äldreomsorg. Du kan få jobb direkt efter utbildningen men programmet ger dig också möjligheten att studera vidare.

Vad får du lära dig?

Förutom gymnasiegemensamma ämnen läser du till exempel medicin, psykiatri, psykologi, hälsopedagogik, etik, specialpedagogik samt vård- och omsorgsarbete. Du får studera människans behov och lära dig vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Du får också lära dig att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt.

Arbetsplatsförlagt lärande

Vissa delar av din utbildning sker direkt på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det arbetsplatsförlagda lärandet motsvarar 18 veckors studier fördelat över den totala utbildningstiden.

Värdefulla samarbeten

Karlfeldtgymnasiet är ett certifierat Vård- och omsorgscollege. Detta innebär att vi samverkar med arbetsgivare och fackförbund för att forma utbildningen och ge eleverna värdefulla erfarenheter från verkligheten. Efter godkänd utbildning får du ett diplom som visar att du gått en utbildning inom Vård- och omsorgscollege.
/Information kopierad från Karlfeldtgymnasiets hemsida

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här