Kunskapsförbundet Väst, Vuxenutbildningen

Kunskapsförbundet Väst, Vuxenutbildningen
0521–72 27 40
BESÖK SKOLANS HEMSIDA HÄR!

Kunskapsförbundet Väst är en av Västsveriges största utbildningsaktörer. Vi erbjuder ett brett utbud av gymnasie- och vuxenutbildningar av god kvalitet. Kunskapsförbundet Väst är ett kommunalförbund som ägs av Vänersborgs kommun och Trollhättans stad. Hos oss studerar cirka 3 000 elever på gymnasiet och nästan 3 000 studenter på vuxenutbildningen.

Att studera på yrkeshögskolan innebär att du läser en kvalificerad yrkesutbildning som är utformad efter arbetslivets behov av eftergymnasial kompetens.

Yrkeshögskoleutbildningar är moderna, spännande och koncentrerade utbildningar som leder till arbete och är CSN-berättigade! Under utbildningen varvas teori och praktik och ungefär en fjärdedel av hela utbildningen är helt förlagd till något av de företag som utbildningen samverkar med. Denna del av utbildningen benämns LIA, lärande i arbete. Fler än nio av tio som tar examen från en yrkeshögskoleutbildning går till ett arbete efter utbildningen!

För att Yrkeshögskoleutbildningarna ska vara användbara och efterfrågade på arbetsmarknaden måste de godkännas av Myndigheten för Yrkeshögskolan. Vilka utbildningar som startar kan därför variera över tid.

UTBILDNINGAR
Specialistutbildad undersköterska multisjukdom & palliativ vård/omsorg
Distans med vissa träffar i Vänersborg.
200 poäng, halvfart

Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård
Distans med vissa träffar i Vänersborg.
200 poäng, 50%

 

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här