Moa Lärcentrum

Moa Lärcentrum
växel: 010-2070601
BESÖK SKOLANS HEMSIDA HÄR!

MoA Lärcentrum startade i Linköping 1997 med visionen att erbjuda utbildning med hög kvalitet i en hjärtlig och varm studiemiljö, där utbildningen är mer anpassad efter vuxnas livsvillkor. Samma vision lever och arbetar vi efter än idag. Nu finns MoA Lärcentrum på många orter i landet och erbjuder utbildningar med högsta kvalitet inom vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, yrkesväktarutbildning, grundläggande och gymnasiala allmänna teoretiska kurser, samt SFI (svenska för invandrare). Alla våra lärare är behöriga i sina ämnen och är handplockade utifrån våra värderingar; inspirerande, engagerande och hjärtligt.

Vi värnar om allas möjlighet till utbildning och det livslånga lärandet. Vår målsättning är att kunna ställa upp när våra elever har behov av oss – och när de själva har möjlighet att studera. Det innebär en stor valfrihet vad gäller kurser, studieform och studietakt på de tider som passar vuxna allra bäst.

Bemötande, etik och förhållningssätt genomsyrar våra utbildningar och vi har en trygg och hemlik arbetsmiljö. Vi har roligt och ett stort intresse för pedagogik. Hos oss lär man för livet – inte för stunden! Vår pedagogik bygger på problembaserat lärande som är verklighetsanknutet och vi uppmuntrar till ett aktivt kunskapsinhämtande. Vårt arbetssätt riktas så att våra elever tydligt kan se kopplingen mellan teori och verklighet – man ska kunna se nyttan av inhämtad kunskap i sin kommande yrkesroll!

MoA Lärcentrum har idag betygsrätt i landets alla kommuner.

UTBILDNINGAR
Vård- och omsorgsprogrammet
Poäng: Upp till 1500 poäng.
Takt: Individuell studietakt.
Längd: 1,5 år.
Kursstart: Kontinuerlig.
Studieform: Klass, Distans och Flex.
Studieorter: Göteborg, Linköping, Jönköping, Nässjö, Nyköping, Katrineholm, Botkyrka, Huddinge, Järfälla, Nacka, Värmdö, Nykvarn, Salem, Kista och Södertälje.
LÄS MER OM VARJE ORT HÄR

Vård- och omsorgsprogrammet med språkstöd
Poäng:
 1400-1500 poäng.
Takt: Individuell studietakt.
Längd: 2 år. Utbildningen är förlagd över fyra terminer för att möjliggöra studier i svenska. På sommaren är det studieuppehåll.
Kursstart: Kontinuerligt
Studieform: Klass.
Studieorter: Göteborg
LÄS MER HÄR

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här