Olika arbetsplatser för Undersköterskor!

Aktivitetssamordnare inom äldrevård

Som Aktivitetssamordnare ansvarar man för ett boendes aktiviteter och att utbudet av aktiviteter är anpassade till seniorernas behov och önskemål. Arbetet kan bestå av...

Akuten

Akutmottagning är den mottagning på sjukhus som patienter kan besöka om de behöver akut eller intensivvård utan att i förväg ha beställt tid, ibland...

Ambulanssjukvårdare

Ambulanssjukvård är den sjukvård som bedrivs på hämtplats (i hemmet, arbetsplatsen, olycksplats etc.) samt i en ambulans under transporten till sjukhus. Som ambulanssjukvårdare är man...
annons1

ASIH – Avancerad sjukvård i hemmet

Det är en vårdform som gör det möjligt att erhålla medicinskt kvalificerad vård i det egna hemmet istället för att vara inlagd på sjukhus....

Barnmorskemottagning

På en barnmorskemottagning ges vård under och efter graviditet samt stöd inför att bli förälder. Man kan också få råd om vilket preventivmedel som är...

Bemanningsenhet

Arbetar mot hela äldreomsorgen och blir bokad av Bemanningsplanerare allt eftersom verksamheterna beställer ett personalbehov. Det innebär att man kan vara en dag på...

Boendestödjare

Som Boendestödjare ska man hjälpa och stötta för att hitta en nivå där det känns meningsfullt, t.ex. att komma igång o jobba. Man hjälper...

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet och liknande sysselsättning syftar till att ge personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning något intressant och meningsfullt att göra på dagarna....

Demensboende

Demensboende är en boendeform för dem som har en demenssjukdom som gör att de inte längre kan bo kvar hemma. Boendet ska tillgodose behov...

Dialysmottagning

På dialysmottagningen behandlas de som har en njursjukdom och därför är i behov av dialys. Det finns två olika behandlingsalternativ, påsdialys och bloddialys. Bloddialys är...

Förlossningen och BB

Som undersköterska på Förlossningen och BB får du arbeta med gravida och nyförlösta kvinnor samt nyfödda barn. På BB vårdas de mammor och barn...

Hälsocentral/Vårdcentral

Det är vanligt att man jobbar med att assistera läkare och sjuksköterskor vid undersökningar och behandlingar. Som Undersköterska förbereder du EKG, utför medicinska provtagningar/mätningar, assisterar...

Handkirurgisk mottagning

Som undersköterska på handkirurgimottagningen arbetar du i ett team tillsammans med andra yrkeskategorier för att kunna ge patienten bästa möjliga vård. Dina arbetsuppgifter kan...

Hemteam/Trygg hemgång

När en person har kommit hem från en sjukhusvistelse utreder hemteamet tillsammans med denne vilket stöd och hjälp, vård och omsorg som behövs i...
annons1

Hemtjänsten

Att arbeta inom hemtjänst innebär att du utför arbetsuppgifter i personers egna hem. Uppgifterna är varierande och kan bestå av att ge hjälp och stöd...

Hjärtintensiven

På hjärtintensiven vårdas patienter med akut hjärtinfarkt, instabil kärlkramp, svår hjärtsvikt och vissa hjärtrytmstörningar. Undersköterskan ansvarar tillsammans med teamet för omvårdnad av patienterna på avdelningen....

Infektionsavdelning

Här vårdas patienter med infektionstillstånd som på grund av smittsamhet eller svårighetsgrad inte kan handläggas på vårdcentraler eller på andra sjukhuskliniker. Kliniken behandlar också...

Intensivvårdsavdelning

Intensivvårdsavdelningen tar emot svårt sjuka patienter som behöver till exempel behandling med respirator under en tid, övervakning, eftervård efter stora operationer och patienter som...

Kirurgen

Kirurgi betecknar en metod inom medicinen där man botar eller lindrar sjukdomar genom att manuellt öppna kroppen på en människa eller ett djur. Kirurgiska...

Kvinnokliniken

Kvinnoklinik benämns den avdelning på större sjukhus som har hand om allt rörande kvinnosjukdomar, graviditeter m.m. Det är även på kvinnokliniker som ultraljudsundersökning av...

LAH – Lasarettsansluten hemsjukvård

LAH handlar om så kallad "avancerad hemsjukvård och har som uppdrag att utföra specialiserad vård i patientens hem. Den avancerade hemsjukvården kan sköta intravenösa...

Larmoperatör

Som larmoperatör arbetar du med att besvara och hantera trygghetslarm från äldre och funktionshindrade över hela landet, göra en bedömning av ärendet, och att...

LSS – boende, gruppbostäder, personlig assistans, korttidsboende

Lagen om Stöd och Service (LSS) till vissa funktionshindrade ger rätt till särskild hjälp. De som omfattas av lagen är människor med utvecklingsstörning, autism, autismliknande...

Lungavdelning

Här vårdas de som har kol, lungcancer, respiratorisk insufficiens, lungfibros, pneumothorax, tuberkulos, cystisk fibros och sömnapné. Som undersköterska kommer du att få kunskaper i akutsjukvård,...

Medicinavdelning

En Medicinavdelning kan vara en akutmedicinsk avdelning där patienter som drabbats av akut stroke, andra neurologiska sjukdomar, nydebuterad diabetes, kol,  allmän internmedicinska åkommor och...

Missbruksvården

Som Undersköterska ska du ha intresse av att arbeta med personer som har missbruksproblem. Arbetsuppgifter som kan ingå kan t.ex. vara sedvanliga omvårdnadsuppgifter, kontakter med...

Neonatal intensivvårdsavdelning

Här ges en högspecialiserad intensivvård till för tidigt födda barn. Här vårdas även barn med olika former av medfödda missbildningar, till exempel barn som...

NIMA – Neurointermediär avdelning

Neurointermediärvårdsavdelningen (NIMA) vårdar och övervakar patienter med skallskador, patienter som genomgått eller ska genomgå neurokirurgi samt neurologiskt svårt sjuka patienter som behöver noggrann övervakning. I...

Onkologen

Onkologi är läran om tumörsjukdomar. Det är även medicinsk specialitet som fokuserar på tumörsjukdomar och dess behandling. Till onkologin hör ett antal grenspecialiteter, som...

Operationsavdelning

Arbetet som undersköterska på operation innebär att man är med på operationerna och hjälper operationssköterskan med att ta fram instrument, hjälper till med uppläggning...

Ortopeden

Ortopedi är en medicinsk specialitet som omfattar behandling av frakturer och andra skador på rörelseapparaten samt medfödda och förvärvade deformiteter i rörelseapparaten. Det räknas...

Patrullen/Trygghetslarm

Att ha trygghetslarm innebär att du har en bärbar larmknapp som du kan trycka på när du behöver tillkalla hjälp. Ett trygghetslarm kan du...

Personlig Assistent

Personlig assistans Personlig assistans avser ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer till den som på grund av stora och varaktiga...

Röntgen

En röntgenundersökning, röntgendiagnostik eller röntgenologi är en undersökning av kroppens benstomme eller inre organ med hjälp av röntgenstrålning. Kroppen bestrålas med röntgenstrålning varvid olika...

Särskolan

Är en skolform för elever med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar. De behöver längre tid för att lära sig nya saker och undervisningen sker därför i ett...

Sjukhuslaboratorium

På laboratoriets Provtagningscentral tas prover och görs undersökningar på patienter som läkare beställt. Här analyseras blod, urin och andra kroppsvätskor och det görs också...

Skötare psykiatri

Här kan man arbeta med olika arbete och arbetsplatser, det kan vara barn, vuxen eller äldrepsykiatri. Det kan vara öppenvård eller slutna avdelningar. Det...
annons1

Somatiskt äldreboende

I Sverige delar äldreboenden idag oftast upp sin verksamhet i omvårdnad och demens. Det innebär att det på ett boende eller del av boende...

Vårdare inom funktionsnedsättning

Arbete med barn och vuxna med funktionsnedsättning. Du kommer arbeta med att ge stöd i och utanför hemmet utifrån brukarnas individuella behov och önskemål....