OLU Omsorgslyftet Utbildningar

OLU Omsorgslyftet Utbildningar
Ektorpsvägen 2, 131 47 Nacka
Götalandsvägen 230, 125 45 Älvsjö
Tel: 08 – 716 07 50
info@olu.se
BESÖK SKOLANS HEMSIDA HÄR!

Vi sätter våra kursdeltagare i centrum genom att erbjuda en positiv stämning, kurser som känns utmanande, inspirerande och ger kursdeltagarna arbetsglädje, lust att lära och hög kompetens.

Vår vision, flexibelt på riktigt
Vår vision är att sätta den studerande i fokus, att anpassa oss efter de förutsättningar och tidigare kunskaper som varje person har med sig. När man studerar som vuxen har vissa jobb, vissa har barn, vissa vill snabbt bli klar med sina kurser för att komma in på högskolan och då är det helt otänkbart att alla som läser en kurs kommer arbeta i samma takt och ha samma förkunskaper, därför måste vi lyssna på de som studerar hos oss och anpassa oss så gott vi kan istället för tvärtom.

UTBILDNING
Vård & Omsorg
En yrkesutbildning för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom hälso- och sjukvård, omvårdnad och omsorg.

Vård- och omsorgsprogrammet ger dig möjlighet att hitta ett yrke inom ett brett verksamhetsfält – du kan bland annat arbeta inom akutsjukvård, öppenvård, psykiatrisk vård, barnsjukvård, hemsjukvård, hemtjänst och särskilda boenden för äldre och funktionshindrade samt inom förebyggande hälsa.

När du läser programmet får du kostnadsfritt delta i praktiska övningar såsom hjärt- och lungräddning och APU(Arbetsplatsförlagd utbildning).

Tycker du om att arbeta med människor så kommer du att hitta en inriktning som passar just dig!

Validera
Har du redan kunskap och erfarenhet sedan tidigare så kan du validera, det innebär att du får ett individanpassat utbildningsinnehåll där vi utgår från dina tidigare kunskaper och erfarenheter och du kompletterar med de delar du saknar.

Betyg, intyg och diplom
Samtliga kurser leder till behörighetsgivande betyg, efter avslutad utbildning får du betyg och utbildningsdiplom.

Vi erbjuder kurs i hjärt- och lungräddning. Efter avslutad kurs får du ett intyg om att du deltagit.

Studietakt och Studieform
Oavsett vilken kommun du bor i kan du välja att studera på heltid eller deltid, med föreläsningar eller på distans.

 

 

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här