Psykiatrispecialiserad undersköterska/vårdare/stödpedagog

Yrkeshögskolan Höga Kusten
0612-801 17
agnetha.fredriksson@kramfors.se
BESÖK SKOLANS HEMSIDA HÄR!

PSYKIATRISPECIALISERAD UNDERSKÖTERSKA/
VÅRDARE/STÖDPEDAGOG
200 YH-poäng

Utbildningen vänder sig till dig som har en vilja att utveckla din yrkesroll inom psykiatri och funktionshinder. Du har ett genuint intresse för att arbeta med människor och att förbättra deras livskvalitet. Du arbetar kanske idag inom funktionsstöd, äldreomsorg, landstinget eller kriminalvården. I ditt arbete möter du personer med psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder.
Vår specialiserade utbildning ger dig kompetens att förbättra deras livskvalité. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper och färdigheter om personernas livsvillkor, psykiatriska sjukdomar och dess omvårdnad, livsstilssjukdomar, återhämtning och rehabilitering, missbruk och beroende samt juridik. Centralt i utbildningen är återhämtningsprocessen i samband med psykisk ohälsa och hur du kan understödja denna.

Syftet med utbildningen är att du som deltar, ska utveckla förmågan att söka, bearbeta, analysera och använda information från olika källor. Du får fördjupade kunskaper inom området, baserat på evidensbaserad omvårdnadsforskning- kunskaper, färdigheter och kompetenser som branschen efterfrågar. Genom de metoder som används ges de studerande möjlighet att utveckla självständighet och kreativitet såväl som samarbetsförmåga i grupp. Kompetenshöjande utbildningar ökar möjligheter att rekrytera den baspersonal som efterfrågas, arbetet blir attraktivt genom lön- och karriärmöjligheter.

Studieform
Utbildningen bedrivs per distans, deltid 50% under 4 terminer (2 år) , med obligatoriska träffar ca 3 ggr per termin. Vid samlingstillfällena bedrivs föreläsningar, case, samt studiebesök. Däremellan sker studier och kommunikation via lär-plattformen It´s learning.

 

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här