SKOLOR VUXENUTBILDNINGAR

Akademi Båstad

Vilka är fördelarna med att studera till Specialistundersköterska-äldres hälsa och -kvalificerad sjukvård på Akademi Båstad?• En liten skola där vi ser alla studerande och skolans personal ärdagligen anträffbar.• Två LIA-perioder ute i näringslivet.• Vi erbjuder löpande studerandesamtal.• Du kan kombinera dina studier med jobb.

Åsö vuxengymnasium

Åsö vuxengymnasium är Stockholm stads eget komvux och Stockholms största utbildningsanordnare för vuxenutbildning. Vi är en skola med lärandet i fokus där du får möjlighet till uppbackning och stöd för att få förutsättningarna att nå dina studiemål.

Astar

Vi på Astar vet att du har en talang inom dig. På våra utbildningar och tjänster är målet att utveckla din talang och göra dig till en stjärna. Det är vad vi vill för alla deltagare som börjar hos oss.

Cady Training Academy

Cady Training Academy är ditt innovativa, flexibla och kvalitativa alternativ till det vanliga utbildningsväsendet!

Campus Nyköping

Våra utbildningar ser olika ut, men många av dem har en sak gemensamt: de är framtagna och drivs i nära samarbete med arbetsmarknaden. Det betyder att de som studerar på Campus Nyköping kan vara säkra på att deras kompetens kommer att vara efterfrågad.

Consensum

Consensum Yrkeshögskola är till för dig som redan arbetat en tid inom vård och omsorg och nu söker nya utmaningar, vill fördjupa dina kunskaper och specialisera dig inom ett visst område.

Eductus

Sedan starten 1991 har vi utvecklats till ett av Sveriges största företag inom vuxenutbildning. Vi erbjuder målinriktade utbildningar som leder till jobb. Det är så vi bidrar till ett bättre Sverige.

Forshaga Yrkeshögskola

Vuxenutbildningen ger möjlighet till utökade kunskaper som du kan använda i samhälls- och yrkeslivet, och för fortsatta studier. Utbildningen leder till specialiserad kunskap och kompetens om demenssjukdomar och personcentrerad vård av personer med demens.

Hermods VUX

Hermods AB grundades 1898 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag.Våra yrkeshögskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildningar och SFI hjälper varje år över 70 000 personer med utbildning, coachning och jobbmatchning.

Högskolan på hemmaplan Gislaved

En möjlighet för dig som vill studera vidare utan att behöva flytta eller pendla. Vi förenklar även för dig som vill kombinera studier på deltid med förvärvsarbete!

Högskolecentrum Arboga

Yrkeshögskoleutbildning är en utbildningsform på eftergymnasial nivå som kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats, inom branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft.

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar personer på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. 

Kunskapsförbundet Väst, Vuxenutbildningen

Kunskapsförbundet Väst är en av Västsveriges största utbildningsaktörer. Vi erbjuder ett brett utbud av gymnasie- och vuxenutbildningar av god kvalitet. Hos oss studerar cirka 3 000 elever på gymnasiet och nästan 3 000 studenter på vuxenutbildningen.

Lernia

Vill du få möjligheten att jobba på sjukhus, vårdcentral, äldreboende eller med barn? Trivs du med att ta hand om andra människor? Våra utbildningar inom vård och omsorg är både för dig som vill jobba nära patienter och vårdtagare och för dig som vill jobba mer administrativt.

MedLearn

Medlearn erbjuder utbildning på olika nivåer inom hälsa, vård och omsorg. Vår pedagogik grundar sig i ett fokus på individanpassning och flexibilitet och vi finns på flera orter i Sverige.

Moa Lärcentrum

Vi värnar om allas möjlighet till utbildning och det livslånga lärandet. Vår målsättning är att kunna ställa upp när våra elever har behov av oss – och när de själva har möjlighet att studera. Det innebär en stor valfrihet vad gäller kurser, studieform och studietakt på de tider som passar vuxna allra bäst.

Nackademin

Yrkeshögskolan är Sveriges mest pricksäkra utbildningsform som svarar mot många av de utmaningar och behov som finns inom matchning och kompetensförsörjning i Sverige idag. Nackademin är experter på Yh-utbildningar och framtagande av proaktiva yrkesroller som uppfyller aktuella och framtida kompetensbehov.

Nova

På Nova kan du läsa längre och kortare YH-utbildningar, högskoleutbildningar och uppdragsutbildningar på heltid, deltid eller på distans. Vi erbjuder en ombonad och personlig studiemiljö med den teknik för flexibla studier.

NTI-skolan

Vi är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag, specialister på lärarledd vuxenutbildning på distans.

OLU Omsorgslyftet Utbildningar

Vi sätter våra kursdeltagare i centrum genom att erbjuda en positiv stämning, kurser som känns utmanande, inspirerande och ger kursdeltagarna arbetsglädje, lust att lära och hög kompetens.

Östsvenska Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan kännetecknas av flexibilitet. Utbildningarna är anpassade efter arbetslivets aktuella behov och efterfrågan, de finns när och där de behövs. Det innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar, och att nya utbildningar startar och gamla läggs ner allt eftersom behovet på arbetsmarknaden förändras.

Region Dalarna

För utbildningens genomförande ansvarar Psykiatrins Utvecklingsenhet i Säter. I Säter finns en lång tradition inom psykiatrisk vård och här samlas mycket kunskap på det psykiatriska området.

Skövde Yrkeshögskola

Skövde Yrkeshögskola bedriver sju yrkeshögskoleutbildningar inom vård och omsorg samt vårdadministration. Skövde Yrkeshögskola är en expansiv verksamhet som kännetecknas av engagemang och utveckling, med starkt fokus på kvalitet inom vård och omsorg.

SKY Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige

Stiftelsen SKY är grundad och drivs av arbetslivet i Sverige. SKYS syfte är att tillse efterfrågan av kvalificerad arbetskraft för företag och organisationer. Alla SKYS utbildningar har planerats och formats utifrån behov och genomförs i nära samverkan med arbetslivet, såsom Volvo, ABB och Region Örebro Län.

Svea Education

Vare sig det handlar om att bli behörig för gymnasiet eller högskolan, komplettera något betyg eller att gå en spetsig yrkesutbildning, så finns det en möjlighet för dig hos oss.

SVOK, Svensk vård och kompetensutveckling

Vill du bli undersköterska, barnskötare eller tandsköterska? Vill du hitta ett nytt jobb? Vill du läsa SFI och lära dig svenska? Oavsett vem du är och varifrån du kommer tror vi att du har en plats på arbetsmarknaden i Sverige och vi vill vara en del av din resa.

TUC Yrkeshögskola

Vi gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. 93 % av dem som går en YH-utbildning på TUC har rätt jobb – det vill säga i den bransch de utbildats för, sex månader efter examen.

Vuxenutbildningen Upplands-Bro

Vuxenutbildningen i Upplands-Bro ska vara en mötesplats där människor växer och utvecklas för att vara rustade att möta en framtid där kunskaper och färdigheter är viktiga.Med ämneskunniga, engagerade och pedagogiskt skickliga lärare erbjuds du alla förutsättningar för att lyckas med dina studier.

YH Region Kronoberg

Vår satsning på Yh-utbildning ska gagna den framtida kompetensförsörjningen inom vård och omsorg.

Yrgo – högre yrkesutbildning

Vår målsättning är alla studerande ska få ett jobb inom det område de utbildat sig direkt efter utbildningen. Därför drivs och utvecklas utbildningarna i nära samarbete med privata företag, offentlig verksamhet, branschorganisationer och högskolor.

Yrkesakademin

YrkesAkademins Yrkeshögskola har ett brett utbud av yrkeshögskoleutbildningar inom flera olika branscher. Vi erbjuder till största delen nätbaserade utbildningar som passar dig som vill studera flexibelt, men vi har även platsbundna utbildningar.

Yrkeshögskolan -Skellefteå Kommun

Yrkeshögskolan är till för dig som vill byta karriär eller vidareutbilda dig. Utbildningarna är framtagna i nära samarbete med näringslivet och leder till ett yrke med stora jobbchanser. Nio av tio får jobb efter examen.

Yrkeshögskolan Höga Kusten

Yrkeshögskolan Höga Kusten erbjuder utveckling, jobb eller en ny karriär genom kvalificerad utbildning. Utbildning och träning för verkligheten är den bärande idé som sätter sin prägel på alla Yrkeshögskolan Höga Kustens verksamheter.

Yrkeshögskolan i Karlstad

Våra YH-utbildningar är skräddarsydda utifrån arbetslivets behov av kompetens och de håller hög kvalitet. Teori varvas med praktik och samtliga utbildningar innehåller LIA (lärande i arbete). LIA innebär att en del av utbildningen är förlagd till en eller flera arbetsplatser där den studerande får handledning av yrkesverksamma.

Yrkeshögskolan Mitt

Här möter du alltid engagerade lärare och föreläsare som vill se dig lyckas. Vi månar lite extra om våra studerande och vill att du ska trivas. Våra utbildningar är populära och har ett högt söktryck varje år, många väljer att starta sin karriär hos oss.

Yrkeshögskolan Trelleborg

Yrkeshögskola är en eftergymnasial utbildning som kombinerar arbete med praktik. Alla utbildningar är framtagna i nära samarbete med branschen och möjligheten att få arbete direkt efter utbildningen är mycket god. Utbildningarna riktar sig till sökande i hela landet.