Skötare inom psykiatrisk verksamhet

Region Dalarna
Psykiatrins Utvecklingsenhet
Box 350
783 27 SÄTER
BESÖK SKOLANS HEMSIDA HÄR!


Utbildningen som ger dig möjlighet att arbeta med psykiatrisk omvårdnad och omsorg för barn, unga och vuxna.

Som utbildad skötare kan du arbeta med barn, unga och vuxna inom regioner, kommuner, statliga eller privata vårdgivare. En mycket eftertraktad kompetens hos arbetsgivare!

Några exempel på arbetsuppgifter du kan ha som skötare:

  • självständigt genomföra omvårdnads- och omsorgsuppgifter
  • fungera som kontaktperson
  • göra en första bedömning av vårdsökande
  • genomföra omvårdnadssamtal
  • genomföra möten med vårdtagarens nätverk
  • fungera som handledare i psykiatrisk omvårdnad och omsorg
  • delta i arbetsplatsens utveckling av verksamheten.

Skötare inom psykiatrisk verksamhet DISTANS – SÄTER
Utbildningen till skötare är heltidsstudier på distans. Du får kursintroduktion och föreläsningar, där du träffar övriga kursdeltagare, i Säter 3-5 gånger per termin under teoriperioderna. Under utbildningen arbetar du i en studiegrupp. Vi sätter samman studiegrupperna geografiskt utifrån vad som passar de studerande bäst.

Utbildningen är en Yrkeshögskoleutbildning på 400 yh-poäng, dvs 80 veckor fördelade på 4 terminer. 27 veckors lärande i arbete (LIA) är fördelade på 5, 6 respektive 16 veckor. Fullgjord utbildning ger en Yrkeshögskoleexamen.
LÄS MER HÄR!

 

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här