Skötare psykiatri

Här kan man arbeta med olika arbete och arbetsplatser, det kan vara barn, vuxen eller äldrepsykiatri. Det kan vara öppenvård eller slutna avdelningar. Det finns olika typer av psykiatri såsom rättspsykiatrin, allmänpsykiatrin och enheter som är specialiserade på en viss diagnos t. ex. psykoser eller missbruksvård.

Psykiatri är det område inom medicinen som behandlar psykiska störningar och psykisk ohälsa. Psykiatrin omfattar diagnos, behandling och metoder för att förebygga psykiska störningar.

Det vardagliga omvårdnadsarbetet är en stor del av den psykiatriska behandlingen och består av individanpassade aktiviteter och att stödja patienten i att upptäcka och utveckla sin förmåga att klara vardagen.

Som skötare jobbar du också med fysisk omvårdnad, observation, motiverande samtal och viss provtagning. Du deltar i vårdplaneringar, gör bedömningar, deltar på ronder och behandlingskonferenser.

Tillbaka till samtliga yrken – klicka här!

 

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här