Skövde Yrkeshögskola

Skövde Yrkeshögskola
Regementsgatan 7
541 83 Skövde
Telefon: 0500 – 49 80 00
E-post: vuxenutbildningen@skovde.se
BESÖK SKOLANS HEMSIDA HÄR!

Skövde Yrkeshögskola
bedriver sju yrkeshögskoleutbildningar inom vård och omsorg samt vårdadministration. Skövde Yrkeshögskola är en expansiv verksamhet som kännetecknas av engagemang och utveckling, med starkt fokus på kvalitet inom vård och omsorg. Idag återfinns 360 studerande i verksamheten. Utbildningarna har riksintag med studerande från hela landet. Två utbildningar bedrivs i bunden form och övriga fem är distansutbildningar.

I enheten, som är en del av vuxenutbildningen i Skövde kommun, arbetar ett 15-tal lärare varav några har tilläggsuppdrag som utbildningsledare. Ett antal gästlärare och utbildningskonsulter är engagerade i utbildningarna. Skövde Yrkeshögskola återfinns i nyrenoverade lokaler på Trängenområdet i Skövde. Skövde Yrkeshögskola bedriver och vidareutvecklar utbildningarna i ett mycket nära samarbete med representanter från berört arbetsliv. Skövde Yrkeshögskola arbetar målmedvetet med att tillvarata digitaliseringens möjligheter inom utbildningssektorn.

UTBILDNINGAR

Ambulanssjukvårdare
Utbildningslängd: 200 yrkeshögskolepoäng = 2 terminer
Studietakt: Heltid, 100 %
Studieform: Bunden utbildning. Utbildningsort: Skövde
Studiefinansiering: Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN

Demensspecialiserad undersköterska
Utbildningslängd: 200 yrkeshögskolepoäng = 4 terminer på halvfart
Studietakt: Deltid, 50 %
Studieform: Distansutbildning med nio närträffar på plats i Skövde
Studiefinansiering: Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN

Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård
Utbildningslängd: 200 yrkeshögskolepoäng = 4 terminer på halvfart
Studietakt: Deltid, 50 %
Studieform: Distansutbildning med åtta närträffar på plats i Skövde
Studiefinansiering: Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN

Specialistutbildad undersköterska/stödassistent välfärdsteknologi
Utbildningslängd: 100 yrkeshögskolepoäng = 2 terminer på halvfart
Studietakt: Deltid, 50 %
Studieform: Distansutbildning med fyra närträffar på plats i Skövde
Studiefinansiering: Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN

Äldrespecialiserad undersköterska
Utbildningslängd: 200 yrkeshögskolepoäng = 4 terminer på halvfart
Studietakt: Deltid, 50 %
Studieform: Distansutbildning med tio närträffar på plats i Skövde
Studiefinansiering: Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN

Stödpedagog
Utbildningslängd 200 yrkeshögskolepoäng = 4 terminer på halvfart
Studietakt Deltid, 50 %
Studieform Distansutbildning med nio närträffar på plats i Skövde
Studiefinansiering Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här