Spångbergsgymnasiet – kommunal skola

Fogdevägen 2
682 27 Filipstad
Tel: 0590-614 12
E-post: Spangbergsgymnasiet@filipstad.se
BESÖK SKOLANS HEMSIDA HÄR!

Vård- och omsorgsprogrammet
På VO omsätter vi teori till praktik och har nära kontakt med verkligheten i och utanför skolan. Just denna möjlighet att kombinera teori i skolan och praktik ute på fältet skapar en god lärmiljö.
VO på Spångbergsgymnasiet drivs som lärlingsutbildning vilket innebär att minst hälften av undervisningen sker i verksamhet som t ex olika vårdinrättningar.

VO ger dig en bra grund i livet. Vård och omsorg är ett framtidsyrke på många sätt och en av de viktigaste sysselsättningarna i vårt samhälle både idag och imorgon. Du får jobba med människor som behöver dig. Du kommer att få uppskattning, beröm och bekräftelse för det du gör. Du kommer att känna dig behövd, får ta mycket ansvar och du får många arbetskamrater. Den röda tråden under och efter studietiden är möten med människor – på många olika vis.

Efter utbildningen har du den kompetens som krävs för att bli anställd inom vård- och omsorg.
Efterfrågan på utbildad personal inom kommun och landsting är stor och arbetsmarknaden framöver verkar ha ett ökande behov.

VO ger dig även goda förutsättningar att studera vidare till t.ex. polis, socionom, sjukgymnast, sjuksköterska och arbetsterapeut.
/information kopierad från Spångbergsgymnasiets hemsida

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här