Specialistundersköterska inom akutsjukvård

Yrkeshögskolan Mitt
070-572 59 40
info@yhmitt.se
BESÖK SKOLANS HEMSIDA HÄR!

200 yrkeshögskolepoäng, 1 år
Heltid på distans med 4 träffar i Sundsvall

Utbildningen sker på distans på heltid, med 4 obligatoriska träffar i Sundsvall under 4-5 dagar per tillfälle. Resa och boende under dessa dagar ordnar du själv. Detsamma gäller under LIA på annan ort. Till största del sker all kommunikation och undervisning via dator och internet.

Tre LIA-perioder ingår i utbildningen, sammanlagt 10 veckor. I första hand söks LIA-platsen på hemorten, men du kan även bli erbjuden den på annan ort. Arbetstiden under LIA kan bli både kvällar och helger, dock aldrig natt.

 

Är du undersköterska och vill specialisera dig inom akutsjukvård? Då är det här utbildningen för dig.

Tack vare den tekniska utvecklingen och all den medicinska utrustning som nu används inom vården så har undersköterskans roll blivit mer och mer avancerad. Särskilt inom verksamhet som bedrivs på sjukhus har kraven på specialiserad kompetens ökat.

Med tanke på patienternas ofta komplexa vårdbehov krävs det vårdpersonal som är utbildad på en högre nivå för att kunna säkerställa en personcentrerad vård av kvalitet. Utbildningen innebär en markant nivåhöjning från det basala till det mera avancerade gällande både medicin och teknik.

Redan idag är det mycket svårt att rekrytera undersköterskor med utbildning eller erfarenhet från akutsjukvård vilket behövs då vården blir mera avancerad och komplex.

En specialistutbildad undersköterska kan förväntas ha andra uppdrag utöver patientnära arbete. Att fungera som huvudhandledare för elever och inskolningar, att driva och delta i utvecklingsarbete inom omvårdnaden, att ansvara för vissa typer av vårdplanering och andra uppgifter mera specifika för den verksamhet undersköterskan arbetar inom.

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här