Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård

Skövde Yrkeshögskola
Regementsgatan 7
541 83 Skövde
Telefon: 0500 – 49 80 00
E-post: vuxenutbildningen@skovde.se
BESÖK SKOLANS HEMSIDA HÄR!

Specialistutbildad undersköterska inom akutsjukvård är en eftergymnasial vidareutbildning för dig som är undersköterska. Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med Västra Götalandsregionen.

Den specialistutbildade undersköterskan har en central roll i det patientnära arbetet i den högspecialiserade hälso- och sjukvården. Det finns stor efterfrågan på undersköterskor med specialistutbildning. Du kommer bli efterfrågad inom akutsjukvården!

Utbildningen, som pågår under två år på halvfart och per distans, ger yrkeshögskoleexamen. Upplägget gör att utbildningen går att kombinera med arbete. Skövde Yrkeshögskola har lång erfarenhet av att erbjuda yrkeshögskoleutbildningar per distans.

Skövde Yrkeshögskola är beläget centralt i Skövde med gångavstånd till buss- och tågstationen Resecentrum. Skövdes placering mitt i Skaraborg utmed Västra Stambanan och nära E20 gör det lätt för studerande från olika delar av landet att ta sig till Skövde i samband med närträffar.

Arbetslivets kompetenskrav
Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser för att:

  • Tillämpa fördjupade kunskaper i anatomi, fysiologi, patofysiologi och sjukdomslära för att ge personcentrerad vård på fördjupad nivå
  • Tillämpa fördjupade kunskaper och färdigheter i akutsjukvård vid omvårdnad vid det akuta omhändertagandet.
  • Arbeta utifrån lagstiftning, förordningar och föreskrifter, etik och värdegrund
  • Hantera medicinsk teknik utifrån gällande föreskrifter och säkerhetsrutiner
  • Tillämpa evidensbaserat förhållningssätt vid dokumentation
  • Tillämpa fördjupade kunskaper och färdigheter gällande patientsäkerhetsrisker för att stimulera kvalitetssäkring och vidareutveckla patientsäkerhet
  • Tillämpa fördjupad kommunikationskompetens
  • Ge kollegial handledning i komplexa omvårdnadssituationer

Studieform
Utbildningen bedrivs på halvfart distans, med totalt åtta närträffar. Varje närträff omfattar två dagar i följd och kan exempel innehålla föreläsningar, examinationsuppgifter och gruppdiskussioner. Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via lärplattform. Du är en aktiv och synlig deltagare på lärplattformen varje vecka. Vi använder oss av distansöverbryggande verktyg som exempelvis diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Goda möjligheter till individuell handledning via lärplattformen finns.

Webbaserad utbildning
Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana samt kunskaper om internet. Du ska ha tillgång till en dator (med inbyggd eller separat webbkamera) och headset eller hörlurar med mikrofon samt internetuppkoppling.

LIA – lärande i arbete på arbetsplatser
I utbildningen finns en LIA-kurs (lärande i arbete), där du under fyra veckor på halvfart genomför en LIA-placering förlagd till akutsjukvården. Du tilldelas dina LIA-placeringar av utbildningsanordnaren. Eventuellt kan LIA förläggas till hemkommunen.

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här