Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård

Kunskapsförbundet Väst
0521-72 10 00
christina.rabe@trollhattan.se
BESÖK SKOLANS HEMSIDA HÄR!

Du har efter avslutad utbildning kompetens för att arbeta med patienter i den akuta verksamheten där det krävs en mer specifik omvårdnad och därefter djupare kunskap om människan i en akut/svår situation.

Utbildningen ger dig möjlighet att bygga på dina kunskaper i grundläggande omvårdnad från utbildningen på gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram eller en Vård- och omsorgsutbildning inom vuxenutbildningen. Du har efter avslutad utbildning kompetens för att arbeta med patienter i den akuta verksamheten där det krävs en mer specifik omvårdnad och därefter djupare kunskap om människan i en akut/svår situation.

Utbildningen bedrivs på distans. Undervisningsmetoderna komer att ske med inspelade föreläsningar, sals- och hemtentamen, grupparbeten, webbinar etc. Allt material och kommunikation sker via vår lärplattform. En fysisk träff sker i samband med uppstart, sammanlagt tre fysiska träffar per termin och totalt 12 fysiska träffar under utbildningen.

En del av utbildningen, åtta veckor, är LIA ”Lärande i arbete”. Då är du ute och praktiserar dina nya kunskaper i verklighet i någon av de organisationer som efterfrågar den här kompetensen och som vi samarbetar med.

 

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här