Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård

Yrgo
031-367 32 44
anne-louise.segell@educ.goteborg.se
BESÖK SKOLANS HEMSIDA HÄR!

Yrkeshögskoleutbildning, 200 YH-poäng, deltid

Sjukvården blir alltmer specialiserad och kunskapsintensiv. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper och kompetenser inom akutsjukvård med tyngdpunkt på akutsjukvård, sjukdomslära och omvårdnad. Du utvecklar din förmåga att genomföra personcentrerad vård tillpatienter, anhöriga och närstående. Stor vikt läggs på att kunna arbeta i samverkan och att kunna medverka i tvärprofessionella team inom verksamhetsfältet. Vidare utvecklar du din förmåga att fungera som kulturbärare när det gäller förhållningssätt och bemötande inom verksamheterna. Det hälsofrämjande perspektivet löper som en röd tråd genom utbildningen.

Utbildningen ger dig också möjligheter att arbeta med förbättringsarbete inom/ mellan enheter, samordning och handledning

ARBETSMARKNAD
Sjukvårdens olika akutvårdsavdelningar och primärvården har stort behov av undersköterskor med specialistkompetens.

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här