Specialistutbildad undersköterska anestesi operation och intensivvård

Åsö vuxengymnasium
08-508 49 500
ingela.ahlberg-ersfjord@stockholm.se
BESÖK SKOLANS HEMSIDA HÄR!

Vill du jobba som specialistutbildad undersköterska inom anestesi, operation och intensivvård? Har du redan arbetat minst ett år som undersköterska och vill vidareutbilda dig och få en yrkeshögskoleexamen? Campus Åsö startar hösten 2019 en ny certifierad YH-utbildning som ger dig yrkeshögskoleexamen Specialistutbildad undersköterska anestesi, operation och intensivvård. Utbildningen är förlagd i Stockholm och är på heltid i skolans lokaler eller i arbetslivet. Du kan söka från hela landet men måste vara på plats under utbildningstiden; 19 augusti 2019 till 5 juni 2020. Ansökan öppnar 1 mars och stänger 30 april. Ansök här eller läs mer om ansökan nedan.

Certifierat Vård- och omsorgscollege
Åsö vuxengymnasium är sedan januari 2018 certifierat Vård- och omsorgscollege (VOC). Certifieringen omfattar skolans gymnasiala Vård- och omsorgsprogram och yrkeshögskoleutbildning. Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning. För att få använda namnet och logotypen krävs ett godkännande av föreningen Vård- och omsorgscollege. Bedömningen görs utifrån sju respektive tio kvalitetskriterier på regional eller lokal nivå och resulterar i en certifiering. Ytterligare mervärden är att skolans lärare medverkar i VOC insatser för kompetensutveckling och att elever som uppfyller kraven inom VOC tilldelas intyg eller diplom och brosch som är meriter inför en anställning inom vården. Vård- och omsorgscollege finns sedan tidigare som gymnasieutbildning i Stockholm på Kungsholmens västra gymnasium men det har inte tidigare funnits på Komvux eller YH. Nu blir Åsö vuxengymnasium först i Stockholm med det nya konceptet för vuxenutbildning.

God arbetsmarknad
Region Stockholm är den region i Sverige som har störst behov av utbildade undersköterskor inom avancerad sjukvård. De behöver särskilt personer som är specialiserade på akutsjukvård, operation och intensivvård. Genom denna utbildning så får undersköterskor en kompetens som efterfrågas inom vården. Idag finns en svårighet att rekrytera undersköterskor med rätt kompetens till den avancerade sjukvården.

Helfart 1 år
Utbildningen genomförs på helfart under ett år och omfattar 200 yrkeshögskolepoäng, varav lärande i arbetslivet (LIA) är 80 yrkeshögskolepoäng. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här