Specialistutbildad undersköterska inom välfärdsteknik

Trelleborgs kommun
0410-73 36 05
BESÖK SKOLANS HEMSIDA HÄR!

Gör dig unik på arbetsmarknaden genom att bli Sveriges första specialistutbildade undersköterska med yrkeshögskoleexamen inom välfärdsteknik. Med denna utbildning får du en bred kompetens inom välfärdsteknik och möjlighet att arbeta med olika uppdrag och tjänster inom området.

I samarbete med branschen har det fastställts att den studerande efter avslutad utbildning ska ha följande kompetenser:

  • att tillämpa fördjupad kunskap och färdighet inom välfärdsteknik i det dagliga arbetet;
  • att identifiera nya lösningar och att omvärldsbevaka på området välfärdsteknik;
  • att arbeta med implementering samt fungera som stöd till arbetsgivaren i förändringsarbete;
  • att utföra riskbedömningar gällande välfärdsteknik inom vård och omsorg;
  • att undervisa, handleda och utforma information till olika målgrupper inom vård och omsorg;
  • att arbeta självständigt med bedömning kring användning av välfärdsteknik inom vård omsorg;
  • att värdera välfärdstekniska lösningar utifrån lagstiftning och ett etiskt perspektiv;
  • att arbeta i projektform samt i samverkan med externa och interna aktörer;
  • att förmedla och ta till sig information i tal och skrift på svenska och engelska.

Omfattning
Utbildningen omfattar 200 yrkeshögskolepoäng (40 veckor).
Salsbunden med undervisning i skolan 2 dagar i veckan, studietakt 100 %.

LIA- Lärande i arbete
LIA- Lärande i arbete innebär praktik på en arbetsplats, där du får tillämpa dina teoretiska kunskaper praktiskt. Omfattningen är 8 veckor.

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här