Specialistutbildad undersköterska välfärdsteknologi

Skövde Yrkeshögskola
Regementsgatan 7
541 83 Skövde
Telefon: 0500 – 49 80 00
E-post: vuxenutbildningen@skovde.se
BESÖK SKOLANS HEMSIDA HÄR!

Specialistutbildad undersköterska/stödassistent inom välfärdsteknologi är en eftergymnasial vidareutbildning. Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetslivet som ser att användningen av välfärdsteknologi inom vård och omsorg väntas öka kraftigt.

Ingen yrkeserfarenhet från vård och omsorg krävs för att söka utbildningen – du kan söka direkt efter studenten från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram (se mer om särskilda förkunskapskrav nedan).

Du är med och utvecklar vården och omsorgen!  Det innebär bland annat att leda, handleda och stödja vård- och omsorgstagare, kollegor och anhöriga gällande välfärdsteknologi.

Utbildningen ges på distans och pågår under ett år på halvfart (50%). I utbildningen ingår fem närträffar på plats i Skövde. Skövde Yrkeshögskola har lång erfarenhet av att erbjuda yrkeshögskoleutbildningar per distans. Upplägget av utbildningen skapar möjligheter att kombinera studier med arbete.

Arbetslivets kompetenskrav
Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser (på fördjupad nivå) för att:

 • Tillämpa fördjupade kunskaper och färdigheter om välfärdsteknologi för att ge teknikstöd till vård- och omsorgsverksamhetens målgrupper
 • Arbeta utifrån lagstiftning, förordningar och föreskrifter som reglerar välfärdsteknologiområdet
 • Arbeta utifrån etik och värdegrund inom vård och omsorg kopplat till välfärdsteknologi och teknikutveckling
 • Tillämpa fördjupade kunskaper och färdigheter i ledarskap och handledning för att leda, handleda och stödja vård- och omsorgstagare, kollegor och anhöriga
 • Tillämpa evidensbaserat förhållningssätt vid dokumentation och personcentrerad kvalitets- och metodutveckling
 • Reflektera över och värdera den egna arbetsinsatsen ur ett salutogent perspektiv
 • Typ av examen
  Utbildningen är på 100 yrkeshögskolepoäng och ger därmed ingen yrkeshögskoleexamen (utbildningen måste omfatta minst 200 yrkeshögskolepoäng och uppfylla en rad andra krav för att yrkeshögskoleexamen ska kunna utfärdas).Studieform
  Utbildningen bedrivs på halvfart distans, med totalt fyra närträffar. Varje närträff omfattar två dagar i följd och kan exempel innehålla föreläsningar, examinationsuppgifter och gruppdiskussioner. Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via vår lärplattform. Du är en aktiv och synlig deltagare på lärplattformen varje vecka. Vi använder oss av distansöverbryggande verktyg som exempelvis diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Goda möjligheter till individuell handledning via lärplattformen finns.Webbaserad utbildning
  Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs god datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (ej surfplatta) med kamera, mikrofon och internet.

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här