Stödpedagog

Skövde Yrkeshögskola
Regementsgatan 7
541 83 Skövde
Telefon: 0500 – 49 80 00
E-post: vuxenutbildningen@skovde.se
BESÖK SKOLANS HEMSIDA HÄR!

Utbildningslängd: 200 yrkeshögskolepoäng = 4 terminer på halvfart
Studietakt: Deltid, 50 %
Studieform: Distansutbildning med nio närträffar på plats i Skövde
Studiefinansiering: Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN

En efterfrågad resurs inom funktionshinderområdet
Yrkeshögskoleutbildningen Stödpedagog är en eftergymnasial vidareutbildning.
Den ger dig som arbetar inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning fördjupad kompetens för att självständigt och tillsammans med andra utföra mer
kvalificerade arbetsuppgifter utifrån den enskildes behov.
Utbildningen bedrivs på halvfart distans och ger dig viss möjlighet att studera samtidigt som du arbetar.
Stödpedagoger är en efterfrågad resurs inom LSS-verksamhet!

Du blir en efterfrågad resurs
Utbildningen till stödpedagog ger fördjupade kunskaper om funktionsnedsättningar
och psykisk ohälsa relaterad till olika åldrar. Du ska efter utbildningen kunna vägleda kollegor till etisk reflektion och medvetenhet om ett pedagogiskt förhållningssätt. Du kommer att utveckla dina färdigheter i att utvärdera och anpassa kognitivt stöd samt att
tillämpa aktuell lagstiftning, regelverk och övriga gällande styrdokument.

Stödpedagogen har en viktig roll i LSSverksamheter vad gäller att vägleda kollegor vid social dokumentation med den enskildes delaktighet i fokus samt att tillämpa och sprida kunskap inom verksamhetsområdet.
Utbildningen gör dig redo för att kunna utföra kvalificerade uppgifter självständigt och tillsammans med kollegor. Du blir en kvalificerad resurs.
LÄS MER HÄR!

 

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här