Välfärdstekniksamordnare

Nackademin
08-466 60 00
info@nackademin.se
BESÖK SKOLANS HEMSIDA HÄR!

Sverige står inför en stor utmaning inom vård och omsorg – färre behöver vårda fler! Den demografiska utvecklingen leder till att behoven inom vård och omsorg ökar mycket snabbare än tillgången på arbetskraft. Digitala lösningar är en möjlighet för Sverige att möta den här utmaningen. Men då behövs det fler personer med specialiserad kunskap inom välfärdsteknik som kan samordna och leda implementeringsarbetet av ny teknik. Var med och bidra på resan genom att utbilda dig till Välfärdstekniksamordnare på distans under 1 år – samtidigt som du jobbar!
Den här ettåriga distansutbildningen vänder sig till dig som jobbar som undersköterska eller annan relevant yrkesroll inom vård och omsorg och som nu vill vidareutbilda dig för att bli en nyckelperson i implementeringen av ny välfärdsteknik. Du kommer att jobba med att instruera, handleda och ta fram processer och rutiner för hur man kan arbeta med ny teknik inom olika verksamheter.
Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att öka trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Välfärdsteknik är en möjlighet både för effektivare och bättre vård men även för bättre arbetsmiljö för de personer som arbetar inom omsorgen.
Tekniken är lätt att köpa in, men den måste också användas på ett effektivt sätt. Därför är det inte primärt teknisk kompetens som efterfrågas inom vård- och omsorgsverksamheter utan framförallt kompetens som kan samordna implementeringsarbetet av nya arbetssätt och processer. Utbildningen passar därför dig som gillar att samarbeta, koordinera och samordna.

 

Yrkesroller efter utbildningen
En välfärdstekniksamordnare har en nyckelroll i implementeringen av ny teknik inom vård och omsorg. Det är viktigt att du har kunskap om såväl vård- och omsorgsarbete som den digitala tekniken och dess möjligheter.Som välfärdstekniksamordnare jobbar du med att samordna arbetet med välfärdsteknik för verksamheter inom vård och omsorg. Du håller workshopar, leder studiecirklar och utvecklar arbetssätt för implementering av välfärdsteknik. Det är viktigt att du har god samarbets- och kommunikationsförmåga då du kommer att arbeta i projektteam och samverkar med olika yrkesroller.Efter utbildningen kan du bland annat jobba som:

  • Välfärdsteknikssamordnare (VFT-samordnare)
  • Handledare välfärdsteknik
  • Undersköterska med specialiserad kompetens inom välfärdsteknik

Utbildningen
Efter utbildningen kommer du ha god kompetens inom området välfärdsteknik och e-hälsa men även kunskap om organisationer, samverkan, pedagogik och kommunikation för att du ska kunna leda medarbetare och grupper genom implementeringsarbetet av nya arbetssätt och ny teknik.Det här är en vidareutbildning på distans som sker på halvfart under 1 år för att du ska kunna fortsätta jobba vid sidan av. Den riktar sig till dig som läst vård- och omsorgsprogrammet och som jobbat minst 1 år som undersköterska eller annan relevant yrkesroll inom området, men som nu vill vara med i Sveriges viktiga arbete mot att implementera välfärdsteknik och e-hälsa.Observera att antal fysiska och obligatoriska träffar vid distans är 5 stycken och antal lärar- eller handledarledd verksamhet utbildningen omfattar är 4 timmar/vecka.Har du inte läst vård- och omsorgsprogrammet men har relevant yrkeserfarenhet? Läs mer om hur du kan ansöka via reell kompetens.

I utbildningen ingår bland annat:

  • Välfärdsteknologi och e-hälsa
  • Organisation, samverkan och implementering
  • Pedagogik och kommunikation
  • Juridik och etik

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här