Vård- och omsorgsprogrammet med språkstöd

Moa Lärcentrum
Telefon: 010-2070601
BESÖK HEMSIDAN HÄR!

Du kombinerar studier mot yrket som undersköterska med studier i ämnet svenska som andraspråk upp till och med gymnasiekursen Svenska som andra språk 1. Vilken nivå av svenska du studerar beror på vilken nivå du har vid utbildningens start. Om du har tidigare erfarenheter inom yrket eller branschen finns möjlighet till validering (bedömning av din tidigare kunskaper), vilket kan göra din utbildning kortare.

Kurspaketet är på 1400 poäng, varav 1100 poäng är programgemensamma ämnen och sedan specialiserar du dig inom ett av områdena; äldres hälsa, psykiatri eller sjukvård, som innehåller kurser omfattande 300 poäng.

Du kan sedan göra gymnasiearbete omfattande 100 poäng, varvid din utbildning blir 1500 poäng. Du kommer studera nära verkligheten med problemlösningsövningar (case), i klassundervisning med andra elever, med praktiska övningar och moment, via vår läroplattform och vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande), där du också i verkligheten får prova dina kunskaper, lära dig nytt och yrket och knyta kontakter.

Genom dina studier kommer vi löpande ha individuella samtal för stöd i dina studier och mål för dina studier och utbildning, vilket vi dokumenterar i din individuella studieplan.

Vård- och omsorgsprogrammet med språkstöd
Poäng:
 1400-1500 poäng.
Takt: Individuell studietakt.
Längd: 2 år. Utbildningen är förlagd över fyra terminer för att möjliggöra studier i svenska. På sommaren är det studieuppehåll.
Kursstart: Kontinuerligt
Studieform: Klass.
Studieorter: Göteborg.
LÄS MER HÄR!

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här