Akuten

Foto: Tomas Magnusson

Akutmottagning är den mottagning på sjukhus som patienter kan besöka om de behöver akut eller intensivvård utan att i förväg ha beställt tid, ibland genom att föras dit i ambulans. Vid akutmottagningen behandlas främst allvarliga trauma och tillstånd som uppkommit plötsligt, och vilkas behandling på grund av svår smärta inte kan fördröjas.

En akutmottagnings huvudsakliga syfte är inte alltid att ställa en diagnos, istället är dess syfte att behandla patienter så att de är stabila och kan flyttas till en annan avdelning för specialistvård och vidare rehabilitering.

Undersköterskans arbetsuppgifter kan t.ex. vara:
Omvårdnad av patienter (ge mat, hjälpa till med hygien osv)
Ta vitalparametrar (blodtryck, kroppstemp, saturation, andningsfrekvens, puls)
Ta EKG
Blodprover
Venös blodgas
Såromläggning
Köra patientbritsar/sängar
Assistera lumbalpunktion
Assistera suturering
Göra analyser/tester: CRP(snabbsänka), kreatinin, strep-A, urinodling, urinsticka…
Preliminär bedömning av patienter tillsammans med läkare
Dokumentera i journalsystem
Rengöra/städa/fylla på förråd etc

Tillbaka till samtliga yrken – klicka här!

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här