Almåsgymnasiet – kommunal skola

Alingsåsvägen 3
6
504 38 Borås
Tel: 033-35 78 00
E-post: almasgymnasiet@boras.se
BESÖK SKOLANS HEMSIDA HÄR!

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som förbereder dig för fortsatta studier eller arbete inom vården. Du lär dig att bemöta vårdtagare på ett etiskt och positivt sätt. Hälsa och livsstil är viktiga delar i utbildningen precis som bland annat vård, omsorg, medicin, hygien och socialpedagogik.

Utbildningen fokuserar på människors lika värde, vård, omsorg, livskvalitet och hälsa. Det handlar exempelvis om bemötande och förståelse för människors olika behov och förutsättningar. Här står människan, livet och hälsan i centrum och du lär dig att ta hand om skador och faror, men också att se och utveckla det friska hos människor. Programmet är teoretisk, men med praktiska inslag. Under utbildningen kommer du att träna din kreativitet, initiativförmåga och medvetenhet så att du är rätt rustad för arbetslivet när du är färdig med studierna. Detta gör du i skolan, men även ute på APL, arbetsplatsförlagt lärande. Du har minst 15 veckors APL under gymnasiet och normalt är det uppdelat på fem veckor i taget. Exempelvis kan du ha APL på socialkontor, sjukhus eller inom hemvården. Under utbildningen erbjuds du också gratis teoriundervisning för B-körkort, något som gör det både enklare och billigare för dig att ta körkort när du har fyllt 18.

Du kan välja mellan tre profiler och efter utbildningen kan du till exempel arbeta som undersköterska på ett sjukhus, med äldreomsorg eller med människor med funktionshinder. Om du väljer att läsa vidare så är möjligheterna många. Tidigare elever har bland annat studerat vidare till sjuksköterska, polis, brandman, fysioterapeut eller ambulanssjuksköterska. Efter tre år har du en bred grund att stå på och vilken väg du än väljer så kommer du bli en viktig person för många människor och göra stor skillnad i deras vardag.
/information kopierad från Almåsgymnasiets hemsida

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här