Alströmergymnasiet – kommunal skola

Teatergatan 13
441 55 Alingsås
Tel: 0322-61 65 00
E-post: alstromergymnasiet@alingsas.se
BESÖK SKOLANS HEMSIDA HÄR!

Vård- och omsorgsprogrammet
Vill du arbeta med och för människor, är du intresserad av sociala frågor, eller hälso- och sjukvård? Vård- och omsorgsprogrammet ger dig rätt plattform och är utformat så att du kan börja arbeta direkt efter din yrkesexamen, eller välja till ämnen så att du får högskolebehörighet och kan läsa vidare.

Yrkesprogram
Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram med möjlighet att göra tillval för att få högskolebehörighet.

Det dagliga skolarbetet

Utbildningen varvar teoretisk och praktisk undervisning. Du kommer att få kunskap om människan biologiskt, psykiskt, socialt och kulturellt vid både hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Du får också träna din förmåga att bemöta och kommunicera med människor i olika åldrar och i olika situationer. Arbete i vård och omsorg utgår från en människosyn som betonar vårt lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och
välbefinnande.
Vård- och omsorgsprogrammet har inga inriktningar, istället specialiserar du dig i programfördjupningar och kan välja mellan arbete inom sjukvård, funktionshinderområdet eller omsorg om äldre.
Det är mycket viktigt att kunna samarbeta inom vård- och omsorgsarbeten och det får du möjlighet att träna på olika sätt. Muntlig och skriftlig kommunikation skapar grund för ett gott samarbete. Kunskap i andra språk ger dig möjlighet att även söka arbete utomlands.
Inom programmet kan du också välja kurser och fördjupningar som ger dig
grundläggande och specifik behörighet för att kunna läsa vidare till sjuksköterska,
fysioterapeut eller socionom. Programmet kan också ge en bra grund om du vill läsa till polis eller arbeta inom räddningstjänsten.

Närkontakt med arbetslivet

Under utbildningen ingår praktik, så kallat Arbetsförlagt lärande (APL) där du
får prova dina kunskaper i verkligheten. Du får kontakter med arbetslivet som kan
ge arbete i framtiden. Du möter också arbetslivet genom fältstudier, studiebesök
och föreläsningar av personer med specifikt kunnande från olika vård- och
omsorgsverksamheter.
/Information kopierad från Alströmergymnasiets hemsida.

 

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här