ASIH – Avancerad sjukvård i hemmet

annons1
Foto: Jenny Lindberg

Det är en vårdform som gör det möjligt att erhålla medicinskt kvalificerad vård i det egna hemmet istället för att vara inlagd på sjukhus. Man kan t.ex. ge smärtlindring och intravenöst dropp, sköta medicinsk utrustning och genomföra blodtransfusioner och erbjuda stödjande samtalskontakt.

Arbetsuppgifterna består av sedvanliga undersköterskeuppgifter där god omvårdnad och en strävan efter att ge patienter och närstående en god livskvalité utgör en stor del. Ett personcentrerat förhållningssätt och att möta patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov eftersträvas.

Tillbaka till samtliga yrken – klicka här!

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här