Falu Frigymnasium – friskola

Nybrogatan 20 B
791 72 Falun
Tel: 023-77 78 50
E-post: info@falufri.se
BESÖK SKOLANS HEMSIDA HÄR!

Vård och omsorgsprogrammet

Eftertraktad yrkesexamen
Vård- och omsorgsprogrammet på falufri ger dig en yrkesexamen och kompetens att arbeta inom en mängd olika områden. Det kan vara akutsjukvård, allmän hälso- och sjukvård, äldreomsorg, social omsorg och psykiatri. Via vårt samarbete med Räddningstjänsten DalaMitt har du även möjlighet att utbildas till brandman i beredskap (deltidsbrandman)

 

Programfördjupningar

Akutsjukvård/Brand & Räddning
Fördjupningen passar dig som är intresserad av akutsjukvård då vi lägger fokus på akut omhändertagande i olika miljöer. En del av utbildningen är förlagd till Räddningstjänstens övningsområde. Du kan läsa fördjupningen Akutsjukvård utan att läsa kursen Brand & Räddning. Du läser då istället vårdkurserna komplementärmedicin och internationellt arbete.

Psykiatri
Fördjupningen passar dig som är intresserad av möten med människor i olika livssituationer. Du får kunskap om olika typer av psykisk ohälsa samt psykiatriska sjukdomstillstånd och dess konsekvenser på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Högskolebehörighet
Alla våra programfördjupningar går att välja med eller utan kurser som ger högskolebehörighet.

APL-praktik på VO
På vård- och omsorgsprogrammet ingår 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, inom olika områden av sjukvården.


En unik kombination som ger jobb

Undersköterska/deltidsbrandman
På Falufri är vi stolta över vår kurs i samarbete med Räddningstjänsten DalaMitt. Väljer du VO-programmet på Falufri får du en unik möjlighet att bredda din utbildning.

Det finns alldeles för få deltidsbrandmän i Sverige. På tio år har fler än 40 stationer lagts ner och även i Dalarna är det svårt att rekrytera personal. Bristen på deltidsbrandmän är faktiskt så stor att man inte längre kan arbeta lika effektivt vid en olycka eller brand. Utvecklingen ser likadan ut vad gäller antalet utbildade undersköterskor. Därför tror vi på Falufri att det i framtiden finns stora möjligheter att kombinera de här två yrkena – något du får möjlighet till via vår nya kurs Brand & Räddning.

Under kursen får du bland annat kunskaper om:

 • Brandskydd och brandförlopp
 • Släckningsmetoder
 • Rökdykning
 • Personräddning i olika situationer
 • Prehospitalt akut omhändertagande
 • Psykosocialt omhändertagande
 • Trafikolyckor
 • Farliga ämnen
 • Miljöpåverkan
 • Arbetsskydd
 • Aktuell lagstiftning
 • Hur du kan informera om brandskydd

Vilka krav ställs på dig som elev?
Ett arbete inom räddningstjänsten består av både före-byggande och operativt arbete. Du möter människor i en rad olika sammanhang – ofta i svåra situationer. Därför är det viktigt att du har en vilja att hjälpa människor, en förmåga att samarbeta och att du är stresstålig.

För att få ett certifikat och därmed bli anställningsbar som brandman i beredskap, krävs godkänt på samtliga moment i kursen samt fystester. Du ska även vara fullt frisk, i enlighet med Arbetsmiljöverkets krav för rökdykning. Det innebär att en läkarundersökning och arbets-EKG kommer att utföras. Även om du inte uppfyller ovanstående krav kan du läsa kursen via vård- och omsorgsprogrammet på Falufri.
Skillnaden blir att du inte får en certifiering.
/information kopierad från Falu frigymnasiets hemsida

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här