LAH – Lasarettsansluten hemsjukvård

LAH handlar om så kallad ”avancerad hemsjukvård och har som uppdrag att utföra specialiserad vård i patientens hem. Den avancerade hemsjukvården kan sköta intravenösa behandlingar och andra medicinska sysslor i hemmet som inte den så kallade ”kommunala” (vanligen i samarbete med läkare på vårdcentraler) kan ta hand om.

Specialiserad hemsjukvård bedriver vård av patienter med omfattande behov av palliativ vård. I hemsjukvården vårdas patienter med sjukdomstillstånd som kräver omedelbara medicinska insatser och individuell bedömning dygnet runt. Med utgångspunkt i varje patients unika behov erbjuds helhetsvård genom att tillgodose fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter. Allt i syfte att ge patienten bästa möjliga livskvalitet i livets slutskede.

Syftet med LAH är att förbättra för patienten genom att:
• minimera undvikbar slutenvård
• undvika tidiga återinläggningar
• korta ner vårdtiderna inom slutenvården
• vårda patienten på rätt vårdnivå.

Som undersköterska ger du patienterna en helt ny dimension av helhetsvård, och ser till hela människan och de närstående och arbetar patientcentrerat.

Tillbaka till samtliga yrken – klicka här!

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här