Missbruksvården

Som Undersköterska ska du ha intresse av att arbeta med personer som har missbruksproblem.
Arbetsuppgifter som kan ingå kan t.ex. vara sedvanliga omvårdnadsuppgifter, kontakter med våra brukare och närstående/god man. Även medicinhantering efter delegering och att dokumentera enligt SoL.
Motiverande samtal och aktiviteter som kan minska brukarens missbruk ingår också.

Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) är i Sverige en tvångslag som kompletterar Socialtjänstlagen. Lagen möjliggör sluten tvångsvård av vuxna missbrukare efter beslut av förvaltningsrätt. För missbrukare under 18 år ska istället LVU tillämpas. För dem som är 19–20 år kan det vara svårt att avgöra om 3 § LVU eller LVM skall tillämpas.

Syftet med LVM är att motivera missbrukaren så att han eller hon kan antas vara i stånd att frivilligt medverka till fortsatt behandling. källa: Wikipedia

Tillbaka till samtliga yrken – klicka här!

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här