Neonatal intensivvårdsavdelning

Här ges en högspecialiserad intensivvård till för tidigt födda barn. Här vårdas även barn med olika former av medfödda missbildningar, till exempel barn som har hjärtfel eller missbildningar som kräver operation.

Arbetet erbjuder stor omväxling och variation avseende innehåll och tempo med allt från omvårdnad av svårt sjuka och för tidigt födda barn, till lättvård med mer välmående barn. Arbetet innebär också handhavande av teknisk utrustning.

Tillbaka till samtliga yrken – klicka här!

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här