NIMA – Neurointermediär avdelning

Neurointermediärvårdsavdelningen (NIMA) vårdar och övervakar patienter med skallskador, patienter som genomgått eller ska genomgå neurokirurgi samt neurologiskt svårt sjuka patienter som behöver noggrann övervakning.

I arbetet ingår sedvanliga undersköterskeuppgifter och även mer avancerade uppgifter, som bland annat omhändertagande av patienter i det akuta skedet, före och efter operation, vård av tracheostomerade patienter samt att kunna assistera läkare vid inläggning av artärnål, CVK m.m.

Som undersköterska på NIMA deltar du i såväl övervakningen av patienter som i omvårdnaden av dem.

Tillbaka till samtliga yrken – klicka här!

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här