NVU Brinellskolan – kommunal skola

Fridavägen 5
737 44 Fagersta
Tel: 0223-443 00
E-post: registrator@nvu.se
BESÖK SKOLANS HEMSIDA HÄR!

Vård- och omsorgsprogrammet

Genom att skräddarsy din utbildning kan du specialisera dig inom det du helst vill!

Ett högskoleförberedande yrkesprogram för dig som vill få både en yrkesexamen och särskild behörighet till högskolan. Är du intresserad av att arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller med personer som har en funktionsnedsättning? Då är Vård- och omsorgsprogrammet ett bra alternativ.

Vad får du lära dig?
Under utbildningen får du lära dig om hälsa, ohälsa, medicin, pedagogik, psykologi och om hur kroppen fungerar och är uppbyggd. Du får även kunskaper om vanliga sjukdomar och hur de kan botas och förebyggas. Du får kunskaper om hur du kan se en vårdtagares hela livssituation samt stötta människor till att på bästa sätt hjälpa sig själva.

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om människans utveckling och funktion från livets början till dess slut. Du kommer även att få lära dig hantera teknisk utrustning som blir allt vanligare inom vården. Vård- och omsorgsprogrammet har inte några nationella inriktningar. Du kommer istället att få välja ett ”paket” av kurser inom olika områden som till exempel Hälso- och sjukvård, Psykiatri och Äldreomsorg.

Arbetsplatsförlagt lärande
Utbildningen innehåller minst 15 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL). Då får du praktiskt tillämpa de kunskaper du får i skolan. Det kan innebära en personlig utveckling på flera plan. Bland annat ger APL dig yrkeserfarenhet samt kontakter du kan ha nytta av då du söker arbete.

Framtid
Efter avslutad gymnasieutbildning kan du söka arbete direkt inom hälso- och sjukvården. Programmet kan även ligga till grund för fortsatta studier inom yrkeshögskolan, högskolan eller annan vuxenutbildning. Kanske du vill utbilda dig till sjuksköterska, arbetsterapeut, dietist eller andra yrken inom vårdområdet.
/information kopierad från NVU Brinellskolans hemsida

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här