Ortopeden

Ortopedi är en medicinsk specialitet som omfattar behandling av frakturer och andra skador på rörelseapparaten samt medfödda och förvärvade deformiteter i rörelseapparaten. Det räknas som en kirurgisk specialitet och kallas även ortopedisk kirurgi.källa:wikipedia

Som undersköterska på Ortopediavdelningen arbetar du ett team med en sjuksköterska och en undersköterska där ni tillsammans ansvarar för omvårdnaden av patienterna.
Undersköterskan är nära patienten och behöver observera patienternas kliniska tillstånd, uppmärksamma tecken på försämring, kontrollera viktiga mätvärden och rapportera eventuella avvikelser.
Mobilisering, dokumentation av mätvärden, fallriskbedömningar, nutritionsstatus och sårvård samt att säkerställa patientens omvårdnadsbehov på ett professionellt sätt ingår också i det dagliga arbetet. I övrigt sedvanliga arbetsuppgifter för undersköterska.

Tillbaka till samtliga yrken – klicka här!

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här