Personlig Assistent

Personlig assistans
Personlig assistans avser ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer till den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med fem så kallade grundläggande behov: personlig hygien, måltider, på- och avklädning, att kommunicera med andra eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om personen med funktionsnedsättning.
Personliga assistenter bär oftast inte standardiserade arbetskläder utan använder egna kläder. Samt vid behov engångshandskar och eller ett skyddande förkläde, både med tanke på assistentens och brukarens liv och hälsa. Den assistansberättigade har både ett avgörande inflytande över att välja personlig assistent och eventuell skyddsutrustning.

Om en person bedömts ha 20 timmar grundläggande behov per vecka beviljar Försäkringskassan även assistanstid för andra personliga behov. Det kan vara städning, inköp, matlagning, stöd att arbeta, vara förälder, utöva fritidsintressen med mera.

källa: Wikipedia

Tillbaka till samtliga yrken – klicka här!

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här