Psykiatrispecialiserad undersköterska/Skötare/Stödpedagog

Yrgo
031-367 31 00
barbro.goteson@educ.goteborg.se

BESÖK SKOLANS HEMSIDA HÄR!

Yrkeshögskoleutbildning, 200 YH-poäng

Utbildningen ger dig en fördjupad kompetens inom psykiatri och social psykiatri. Du utvecklar din förmåga att genomföra personcentrerad vård och omsorg. Stor vikt läggs på att kunna arbeta i samverkan och att kunna medverka i tvärprofessionella team inom vård- och omsorgskedjan. Vidare utvecklar du din förmåga att fungera som kulturbärare när det gäller förhållningssätt och bemötande inom verksamheterna. Det hälsofrämjande perspektivet löper som en röd tråd genom utbildningen.

ARBETSMARKNAD
Det finns ett stort behov av spetskompetens inom det psykiatriska verksamhetsfältet. Arbetsområdena ligger inom öppen vården, sluten vården, behandlingshem, särskilda boenden, hemtjänst, hemvård, boendestöd, förebyggande verksamheter samt anhörigstödsverksamheter.

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här