Särskolan

Är en skolform för elever med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar. De behöver längre tid för att lära sig nya saker och undervisningen sker därför i ett långsamt tempo.

Särskolan är en egen skolform vilken är till för de barn som inte bedöms nå upp till grundskolans kunskapsnivå på grund av att de har en utvecklingsstörning.
Särskolan omfattar den obligatoriska särskolan och den frivilliga gymnasiesärskolan. Särskolan består av två undervisningsformer, grundsärskolan och träningsskolan.
I träningsskolan går de elever vilka inte kan tillgodogöra sig undervisningen på särskolan.

Som Undersköterska ingår arbetsuppgifter som att sondmata, inhalera och att ge medicin. Du ska kunna träna elever utifrån motoriska träningsprogram samt kunna leka och sjunga med eleverna.
Behoven består i daglig omvårdnad i samband med lektioner och andra aktiviteter. Mat- och hygiensituationer hör till återkommande arbetsuppgifter.

Tillbaka till samtliga yrken – klicka här!

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här