Specialiserad undersköterska i demensvård

Yrkeshögskolan Höga Kusten
0612-80 117
agnetha.fredriksson@kramfors.se
BESÖK SKOLANS HEMSIDA HÄR!

SPECIALISERAD UNDERSKÖTERSKA I DEMENSVÅRD
200 YH-poäng

Utbildningen ger en fördjupad kunskap och yrkeskompetens för att arbeta i team inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom.
Utbildningen ger också möjligheter att fungera som handledare för personal och stöd till anhöriga.

Syftet med utbildningen är att kursdeltagarna efter genomförd utbildning skall ha fördjupade kunskaper om demenssjukdomar och dess konsekvenser för individen och närstående.

Ditt framtida jobb
En arbetsmarknad i förändring!  Under den närmaste 10-års perioden kommer, på grund av stora pensionsavgångar i hela landet, välutbildad kompetent personal att behövas inom demensvård. Om du väljer att vidareutbilda dig nu, står du väl rustad när efterfrågan på arbetsmarknaden ökar.

Studieform
Utbildningen bedrivs per distans, deltid 50% under 4 terminer (2 år) , med obligatoriska träffar ca 3 ggr per termin. Vid samlingstillfällena bedrivs föreläsningar, case, samt studiebesök. Däremellan sker studier och kommunikation via lär-plattformen It´s learning.

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här