Specialistundersköterska inom välfärdsteknologi

Gislaveds kommun Vuxenutbildningen/Hph
0371-819 60
gymnasium@edu.gislaved.se
BESÖK SKOLANS HEMSIDA HÄR!

VILL DU VARA MED OCH SKAPA FRAMTIDENS
VÅRD- OCH OMSORG?

Är du nyfiken på e-hälsans möjligheter och utmaningar och vill utvecklas i din yrkesroll? Då ska du utbilda dig till specialistundersköterska inom välfärdsteknologi!

Specialistutbildad undersköterska inom välfärdsteknologi är en yrkeshögskoleutbildning som riktar sig till dig som är utbildad undersköterska. Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetslivet, som ser ett stort framtida behov av kunskaper inom välfärdsteknologi. Utbildningen ligger även i linje med SKL:s vision om att Sverige år 2025 skall vara bäst i världen på att använda e-hälsans möjligheter i syfte att uppnå en god och jämlik hälsa.

STUDIEUPPLÄGG
Utbildningen, som är på två terminer, kommer att bedrivas på halvfart med en fast studiedag per vecka (torsdag), vilket underlättar för dig som pendlar eller kombinera studier med arbete.

Utbildningen ger dig kunskap om olika typer av välfärdsteknologi samt hur den nya tekniken kan bidra till ökad trygghet, aktivitet och delaktighet, för den enskilde individen. I din blivande roll som specialistundersköterska skall du bland annat kunna identifiera digitala/teknologiska lösningar som kan bidra till ökad livskvalitet.

Att introducera ny teknologi kräver även pedagogisk färdighet. Tekniken måste skötas, förstås och förklaras. Under utbildningen kommer du att få lära dig olika metoder för att handleda och stödja brukare, anhöriga och kollegor i användandet av välfärdsteknologisk utrustning. Som specialistutbildad undersköterska inom välfärdsteknologi kommer du att bli en viktig nyckelperson i arbetet med att implementera den nya tekniken och de nya arbetssätt som tekniken medför. Den nya tekniken medför även flera etiska frågeställningar. I utbildningen kommer du få kunskap om gällande lagar- och regelverk samt hur du gör etiska bedömningar och riksanalyser kopplat till välfärdsteknologin.

ARBETSLIVET BEHÖVER DIN KOMPETENS
Regeringen och Sveriges kommuner och landsting vill stödja e-hälsoarbetet inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården och har därför skapat en vision, där Sverige år 2025 skal vara bäst i värden på att ta tillvara på digitaliseringens och välfärdsteknologins möjligheter. Som specialistutbildad undersköterska inom välfärdsteknologi kommer du att få en nyckelroll i detta arbete. Arbetsgivarna inom vård- och funktionshinderomsorgen har ett stort behov av undersköterskor med specialistkompetens inom välfärdsteknologi och behovet kommer att öka.

 

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här