Specialistundersköterska Multisjuka Äldre

KompetensUtvecklingsInstitutet
08-522 50 680
info@kui.se
BESÖK SKOLANS HEMSIDA HÄR!

Arbetar du som undersköterska inom äldrevården? Är du redo för nästa steg?

Vård och omsorg står inför nya utmaningar, inte minst inom äldrevården. Vi blir allt äldre och den åldrande människans behov av stöd och hjälp förändras. Multisjuka äldre är en växande patientgrupp som kräver ett individanpassat multiprofessionellt omhändertagande och alltfler vårdas i hemmet. Det ställer högre krav på personalen vilket skapar stor efterfrågan på undersköterskor med specialistkompetens. Allt fler kommuner inrättar särskilda tjänster för specialistundersköterskor.

Omfattning: 200 yh-poäng, 80 veckor, halvfart, 2 år
Studieorter: Eskilstuna, Linköping, Stockholm och Uppsala
Studieform: Distans med fysiska träffar
Studiestart: 19 augusti 2019
Ansökningsperiod: 4 feb – 5 maj 2019

Utbildningens mål
Målet med utbildningen är att du ska få fördjupade kunskaper om åldrandet och åldrandets livsvillkor. Du ska också få specialiserade kunskaper inom palliativ vård, geriatrisk omvårdnad, klinisk bedömning, IT och välfärdsteknologi samt rollen som handledare. Efter genomförd examen har du kompetens att arbeta som specialistundersköterska inom äldrevård.

Innehåll och upplägg
Utbildningen är på halvfart och består av 200 yh-poäng vilket innebär att den pågår 80 veckor. Du läser på distans med ett antal fysiska studieträffar i Eskilstuna, Linköping, Stockholm eller Uppsala. Mellan närträffarna kommer du arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. Du kommer även, varje vecka, att ha lärarledd tid via Skype.

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här