Specialistutbildad undersköterska inom Gerontologi, Geriatrik, Demens och Rehabilitering

Yrgo
0728-56 72 87
barbro.goteson@educ.goteborg.se
BESÖK SKOLANS HEMSIDA HÄR!

Yrkeshögskoleutbildning, 200 YH-poäng, deltid

Vill du bidra till att höja kvaliteten i det dagliga arbetet inom vård och omsorg om äldre? Den här utbildningen ger dig specialkunskaper inom området gerontologi, geriatrik, demens och rehabilitering och passar dig som har minst ett års erfarenhet som undersköterska. Den spetskompetens du får innebär att du kan utveckla din nuvarande yrkesroll eller ta dig an en ny roll som exempelvis projektledare, samordnare eller handledare för att höja kvaliteten i ditt team. Utbildningen ger dig också möjlighet att arbeta med så kallade specialistuppdrag/expertuppdrag.

Utbildningens omfattning och innehåll
Utbildningen är tvåårig och studietakten är 50 procent, vilket innebär att du kan fortsätta att arbeta parallellt med studierna. Utbildningen har en schemalagd skoldag i veckan och resten av tiden är självstudier. Sammanlagt förväntas du lägga cirka 20 timmar per vecka på dina studier. Undantag är LIA-perioderna, då du studerar på heltid. LIA står för ”lärande i arbete” och är den praktiska delen av utbildningen. Under LIA-perioderna utbildas du på arbetsplatsen under handledning av arbetsgivaren.

Vad leder utbildningen till?
Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper och kompetenser inom vård och omsorg om äldre med tyngdpunkt på gerontologi, geriatrik, demens och rehabilitering. Du kommer särskilt att utveckla din förmåga att

  • genomföra personcentrerad vård och omsorg
  • arbeta i samverkan och medverka i tvärprofessionella team inom vård- och omsorgskedjan
  • fungera som bärare av förhållningssätt och bemötande inom verksamheterna.

Hur ser arbetsmarknaden ut?
Framtidens vård och omsorg om äldre har ett stort behov av undersköterskor med specialistkompetens. Arbetsområdena finns inom öppenvården, slutenvården, särskilda boenden, hemtjänst, hemvård, förebyggande verksamheter samt anhörigstödsverksamheter och hemsjukvård.

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här