Specialistutbildad undersköterska med inriktning multisjukdom och palliativ vård/omsorg

Kunskapsförbundet Väst
0521-72 10 00
christina.rabe@trollhattan.se
BESÖK SKOLANS HEMSIDA HÄR!

Utbildningen ger dig möjlighet att bygga på dina kunskaper i grundläggande omvårdnad från utbildningen på gymnasieskolans Vård- och omsorgs-program eller en Vård- och omsorgsutbildning inom vuxenutbildningen.

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) tillsammans med arbetsgivare ser behovet av specialisera-de undersköterskor inom olika områden. Arbetet pågår nationellt inom landsting/regioner med så kallade karriärstegar för undersköterskor. Denna inriktning ger specialiserade kompetenser inom multisjukdom och palliativ vård/omsorg.

Du har efter avslutad utbildning ”Specialistutbildad undersköterska med inriktning multisjukdom och palliativ vård och omsorg” kompetenser i att ge personcentrerad vård och omsorg vid multisjuka/ svårt sjuka personer och palliativ vård. Efter examen har du kompetenser för att självständigt genomföra handledarsamtal och kollegial handledning på din arbetsplats. Du kan också tillämpa välfärdsteknologin utifrån lagar och föreskrifter.

En del av utbildningen, åtta veckor heltid fördelat på två tillfällen, är LIA ”Lärande i arbete”, då är du ute och praktiserar dina nya kunskaper i branschen.

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här