Undersköterska lärlingsutbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet i Sverige AB
Huvudkontor
Tanneforsgatan 8
582 24 Linköping
010-434 07 00
info@kui.se

Vill du arbeta med människor som är i behov av vård, omsorg, stöd eller service?

Vård- och omsorgsutbildningen är en undersköterskeutbildning som ger dig formell kompetens (betyg) att arbeta som undersköterska. Du kan arbeta inom äldreomsorg, funktionshindersomsorg, psykiatri, social omsorg eller hälso- och sjukvård. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar, men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet. Det finns ett stort behov av undersköterskor, framför allt inom äldreomsorg och funktionsvariation. Denna utbildning riktar sig även dig som redan jobbar inom vård och omsorg men saknar formell kompetens. Välkommen att kontakta oss för vägledning och mer information om möjligheter, yrkesutgångar och studieformer.

Exempel på yrken som du kan arbeta med

  • Undersköterska inom hälso- och sjukvård
  • Undersköterska inom äldreomsorgen
  • Skötare inom psykiatrisk vård
  • Boendestödjare
  • Personlig assistent
  • Stödassistent (boendeassistent, ledsagare och vårdare)
  • Behandlingsassistent

UTBILDNINGAR

Undersköterska lärlingsutbildning Uppsala
Kurspoäng: 1500 poäng
Studieformer: Lärling
Utbildningens längd: 70 veckor
Studiestarter 2019: 7 jan, 18 mar, 5 aug, 14 okt
LÄS MER HÄR!

Lärlingsutbildning Undersköterska, Stockholm
Lärlingsutbildning Undersköterska äldreomsorg
Omfattning:
1450 poäng
Studieform:
Lärling
Utbildningens längd: 60 veckor
Studiestarten: Januari, Augusti
LÄS MER HÄR!

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här