Undersköterska / Stödassistent med specialistkompetens inom välfärdsteknologi

Yrgo
031-367 31 00
barbro.goteson@educ.goteborg.se
BESÖK SKOLANS HEMSIDA HÄR!

En utbildning för dig som arbetar inom vård och omsorg eller stöd och service och som brinner för IT och teknik. Du har grundläggande kunskaper och förståelse inom området. Du vill vara med och implementera välfärdstekniken inom vård och omsorgssektorn. Under utbildningen utvecklar du dina kunskaper och tekniska färdigheter i välfärdsteknologi. Du utvecklar din förmåga att ge teknikstöd och främja den enskildes möjlighet till oberoende trots funktionsnedsättningar. Stor vikt läggs på att kunna arbeta i och samverka med tvärprofessionella team inom vård- och omsorgskedjan. Vidare utvecklar du din förmåga att fungera som kulturbärare när det gäller överföring av kunskap till övrig personal avseende välfärdsteknologi. Du kommer att utveckla din förmåga att handleda den enskilde, närstående och personal i tekniska lösningar. Det hälsofrämjande perspektivet löper som en röd tråd genom utbildningen.

Arbetsmarknad
I framtiden kommer det finnas ett stort behov av undersköterskor och stödassistenter med specialistkompetens inom välfärdsteknologi och välfärdsteknik. Arbetsområdena ligger bland annat inom öppenvård, slutenvård, särskilt boende, hemtjänst, hemvård, förebyggande verksamhet, daglig verksamhet, boendestöd och komhem-team.

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här